Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Více informací
Přeskočit k hlavnímu obsahu
Garantováno OŠMTS
A Obrázek1


 

Krajský úřad Libereckého kraje vydal Příkaz ředitele KÚ LK č. PŘ – 03/04/22
k provedení inventarizace majetku a závazků Libereckého kraje za rok 2022.
 

Na základě tohoto Příkazu odevzdají příspěvkové organizace:

 

● „Přehled inventarizacemi ověřených skutečných stavů majetku předaného k hospodaření příspěvkové organizaci…ke dni 31. 12. 2022“.

 

● „Přehled inventarizacemi ověřených skutečných stavů vybraného majetku – účet 021 – stavby – předaného k hospodaření příspěvkové organizaci…ke dni
31. 12. 2022“.

 

● „Přehled inventarizacemi ověřených skutečných stavů vybraného majetku – účet 031 – pozemky – předaného k hospodaření příspěvkové organizaci…ke dni
31. 12. 2022“.

 

 

nejpozději do 24. ledna 2023

 

       na e-mailovou adresu: lenka.cvrckova@kraj-lbc.cz – tel. č. 485 226 292.

 

 

Po odsouhlasení přehledů (e-mailovou poštou) zašlou příspěvkové organizace tyto „Přehledy….“ v písemné formě s razítkem školy a podpisy k rukám  p. Lenky Cvrčkové.

 

Poznámka: Listy vlastnictví k datu 2. 1. 2023 budou k dispozici u Ing. Jany Radějové – OŠMTS – oddělení financování nepřímých nákladů – telefon č.  485 226 286.

 

 

 

 

V Liberci dne 19. prosince 2022

Přílohy

031 PŘEHLED 22
031 PŘEHLED 22
40 kB
22 PŘEHLED MAJETKU 22
22 PŘEHLED MAJETKU 22
36 kB
021 PŘEHLED 22
021 PŘEHLED 22
40 kB
Zpět na výpis
Bc. Květa Šírová

Administrátor portálu

  • Liberecký kraj
  • Krajský akční plán Libereckého kraje
  • Naplňování Krajského akčního plánu Libereckého kraje