Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Více informací
Přeskočit k hlavnímu obsahu
Garantováno OŠMTS
inventarizace

Krajský úřad Libereckého kraje vydal Příkaz ředitele KÚLK č. PŘ –03/02/23
k provedení inventarizace majetku a závazků Libereckého kraje za rok 2023.

Na základě tohoto Příkazu odevzdají příspěvkové organizace:

● „Přehled inventarizacemi ověřených skutečných stavů majetku předaného k hospodaření příspěvkové organizaci…ke dni 31. 12. 2023“

● „Přehled inventarizacemi ověřených skutečných stavů vybraného majetku – účet 021 – stavby – předaného k hospodaření příspěvkové organizaci…ke dni 31. 12. 2023“

● „Přehled inventarizacemi ověřených skutečných stavů vybraného majetku – účet 031 – pozemky – předaného k hospodaření příspěvkové organizaci…ke dni 31. 12. 2023“

nejpozději do 24. ledna 2024

na e-mailovou adresu: lenka.cvrckova@kraj-lbc.cz – tel. č. 485 226 292.

Po odsouhlasení přehledů (e-mailovou poštou) zašlou příspěvkové organizace tyto „Přehledy….“ v písemné formě s razítkem školy a podpisy k rukám  p. Lenky Cvrčkové.

Poznámka: Listy vlastnictví k datu 2. 1. 2024 budou k dispozici
u Ing. Jany Radějové – OŠMTS – oddělení financování nepřímých nákladů – telefon č.  485 226 286.

V Liberci dne 28. prosince 2023

Přílohy

031 PŘEHLED 2023
031 PŘEHLED 2023
40 kB
022 PŘEHLED 2023
022 PŘEHLED 2023
36 kB
021 PŘEHLED 2023
021 PŘEHLED 2023
40 kB
Zpět na výpis
Bc. Květa Šírová

Administrátor portálu

  • Liberecký kraj
  • Krajský akční plán Libereckého kraje
  • Naplňování Krajského akčního plánu Libereckého kraje