Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Více informací
Přeskočit k hlavnímu obsahu
Garantováno OŠMTS
20240322 084816

Matrika jarní sběr

„Ostrý“ sběr dat proběhne v období 1. 4. – 15. 4. 2024 na serveru https://matrika.msmt.cz/matrikas. Podrobné informace byly zaslány z MŠMT do datových schránek jednotlivých škol.

Dle vyhlášky č. 364/2005 Sb., vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení, se „agregované údaje ze školních matrik a dokumentace škol a školských zařízení předává právnická osoba vykonávající činnost školy nebo školského zařízení, příslušnému správnímu úřadu na výkazech elektronicky. Ředitel školy nebo školského zařízení potvrdí správnost údajů a bez zbytečného odkladu je odešle na vědomí ministerstvu, je-li škola nebo školské zařízení zřizované ministerstvem, nebo obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, je-li škola nebo školské zařízení zřizované obcí nebo svazkem obcí, nebo krajskému úřadu, jde-li o ostatní školy a školská zařízení.“

Zasílání vygenerovaných údajů

Právnické osoby zřízené krajem, soukromé a církevní, které zasílají vygenerované údaje prostřednictvím datové schránky na adresu Libereckého kraje na odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu, vyčkají na zpětný e-mail o správnosti zaslaných údajů na serveru „matrika“ (nejpozději do 22.4.2024).

Zapojení MŠ do sběru dat

Tímto prosíme i mateřské školy o zapojení do ověřovacího zasílání individuálních dat na severu https://matrika.msmt.cz/matrikas. Jedná se o pilotní sběr individuálních dat, více zde .

Zpět na výpis
Bc. Květa Šírová

Administrátor portálu

  • Liberecký kraj
  • Krajský akční plán Libereckého kraje
  • Naplňování Krajského akčního plánu Libereckého kraje