Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Více informací
Přeskočit k hlavnímu obsahu
Garantováno OŠMTS
financial-g665ff8f4c 640

Žádáme o aktivní zajištění tohoto programu ve Vaší příspěvkové organizaci, a to formou zaslání výzev vašim dlužníkům s možností jejich oddlužení a zaslání zpětné vazby na OŠMTS do 20. 2. 2022 na mail: renata.charvatova@kraj-lbc.cz.

Co to je: Milostivé léto je zákonem stanovená pomoc určená všem, kteří mají soudní exekuce u veřejnoprávních institucí  a tyto dluhy jsou vymáhány soudním exekutorem. Na daňové a správní exekuce se milostivé léto nevztahuje!

Splatí-li dlužník mezi 29. 10. 2021 a 28. 1. 2022  základní nesplacenou částku, kterou dluží (tzv. jistinu), a k tomu 908 Kč (poplatek + DPH) exekutorovi za ukončení exekuce, úroky, penále a další platby spojené s dluhem se mu odpustí.

Na co si dát pozor: Zadlužení nesmějí být v insolvenci a musí výslovně uvést, že chtějí využít milostivého léta a že exekutora vyzývají, aby postupoval  dle zákona č. 286/2021 Sb., čl. IV, odst. 25 (3).

Kterých věřitelů se to týká:

 • územní samosprávný celek, včetně městské části nebo městského obvodu nebo městské části hlavního města Prahy,
 • státní příspěvková organizace, státní fond, veřejná výzkumná instituce nebo veřejná vysoká škola,
 • dobrovolný svazek obcí, regionální rada regionu soudržnosti,
 •  příspěvková organizace územního samosprávného celku,
 • ústav založený státem nebo územním samosprávným celkem,
 • obecně prospěšná společnost založená státem nebo územním samosprávným celkem,
 • státní podnik nebo národní podnik,
 • zdravotní pojišťovny (penále vyměřené zdr. pojišťovnami se neodpouští, je třeba ho plně splatit)
 • Český rozhlas nebo Česká televize
 • právnická osoba, v níž má stát nebo územní samosprávný celek sám nebo s jinými územními samosprávnými celky většinovou majetkovou účast, a to i prostřednictvím jiné právnické osoby

Další informace zde: https://www.kraj-lbc.cz/aktuality/kraj-oslovuje-organizace-aby-se-zapojily-do-akce-milostive-leto-n1102846.htm

 

Zpět na výpis
Bc. Květa Šírová

Administrátor portálu

 • Liberecký kraj
 • Krajský akční plán Libereckého kraje
 • Naplňování Krajského akčního plánu Libereckého kraje