Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Více informací
Přeskočit k hlavnímu obsahu
Garantováno OŠMTS
Obrazek Edulk

Připomínáme,  že  nejpozději  do 2.prosince  2022 odešlete  odvod odpisů z  nemovitého  majetku   na    účet  č. 19-7964000277/0100 v. s. 212214xx (číslo PO). Úprava příspěvku od zřizovatele na odpisy svěřeného majetku pro rok 2022 byla schválena Radou Libereckého kraje dne 6. 9. 2022 usnesením č. 1462/22/RK.

Pokud jste odeslali na účet kraje vyšší odvod odpisů než Vám byl schválený, máte možnost zažádat si o vrácení přeplatku.  Vyplňte přiloženou "Žádost o vrácení finančních prostředků z nařízeného odvodu odpisů nemovitého majetku v roce 2022" a zašlete naskenovanou a podepsanou na email erika.hladikova@kraj-lbc.cz. 

Přílohy

žádost nařízený odvod 2022
žádost nařízený odvod 2022
18 kB
Zpět na výpis
Bc. Květa Šírová

Administrátor portálu

  • Liberecký kraj
  • Krajský akční plán Libereckého kraje
  • Naplňování Krajského akčního plánu Libereckého kraje