Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Více informací
Přeskočit k hlavnímu obsahu
Garantováno OŠMTS
A Obrázek1

Normovaná finanční náročnost podpůrných opatření od 1. 1. 2023 podle přílohy č. 1 Vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů. 

Vyčísleno dle platných právních předpisů dne 27.12.2022

autor: MŠMT, Odbor finančního řízení kapitoly 

Přílohy

Podpůrná opatření - vyčíslení k 1-1-2023
Podpůrná opatření - vyčíslení k 1-1-2023
430 kB
Zpět na výpis
Bc. Květa Šírová

Administrátor portálu

  • Liberecký kraj
  • Krajský akční plán Libereckého kraje
  • Naplňování Krajského akčního plánu Libereckého kraje