Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Více informací
Přeskočit k hlavnímu obsahu
Garantováno OŠMTS
obrázek Edulk

Seznam školení na 2. pololetí roku 2022

Všechna školení jsou pro příspěvkové organizace řízené odborem školství, mládeže, tělovýchovy a sportu zdarma. Povinná školení jsou uzavřena pouze pro organizace řízené odborem školství KÚ.

Dobrovolná školení jsou otevřena i pro obecní, soukromé školy či jiné příspěvkové organizace za drobný poplatek.

Přihlášky na webové stránce http://cvlk.cz/cs/kurzy-dalsiho-vzdelavani/

Povinné školení pro příspěvkové organizace řízené OŠMTS KÚ LK

  1. Informace pro příspěvkové organizace

Termín: 19. 10. 2022 a 21. 10. 2022 (vyberte si jeden termín)
Sál KÚ LK č. 326, hlavní vchod, prezence od 8.30 hod, konec školení v 14 hod, školí Pavla Machová
Obsah: registr smluv, veřejné zakázky, změny v rozpočtových pravidlech, změny v cestovních náhradách, informace ke stravování, spisové službě, pojištění, informace k rozpočtu kraje

 

  1. Finanční vypořádání a účetní závěrka

Termín: 14. 12. 2022 a 21. 12. 2022 (vyberte si jeden termín)
Sál KÚ LK č. 326, hlavní vchod, prezence od 8.30 hod, konec školení v 14 hod, školí Pavla Machová
Obsah: souhrn dotačních prostředků, seznámení s požadavky na účetní závěrku k 31.12.2022, daňová optimalizace, řešení událostí s čerpáním fondů a dotací po uplynutí možnosti úprav

Dobrovolné školení

  1. Transfery

Termín: 14. 11. 2022    
Sál KÚ LK č. 326, hlavní vchod, prezence od 8.30 hod, konec školení v 14 hod, školí Pavla Machová
Obsah: investiční dotace, neinvestiční dotace, vyúčtování dotací, ĆÚS 703, ČÚS 709 a 710, transferové podíly na majetku, odepisování investičního majetku s transferovým podílem

 

  1. Fondy příspěvkové organizace

Termín: 21. 11. 2022
Sál KÚ LK č. 326, hlavní vchod, prezence od 8.30 hod, konec školení v 14 hod, školí Pavla Machová
Obsah: ČÚS 704, rezervní fond – tvorba a jeho čerpání, fond investic – tvorba a jeho čerpání, FKSP – tvorba a jeho čerpání (pouze okrajově), fond odměn – tvorba a čerpání

 

  1. Spisová služba

Termín: 7. 12. 2022
Sál KÚ LK č. 326, hlavní vchod, prezence od 8.30 hod, konec školení v 14 hod, školí Pavla Machová
Obsah: spisový řád, archivace, spis a jeho oběh spisovou službou, evidence a vyřizování dokumentů, povinnosti pro příspěvkové organizace ze zákona č. 499/2004 Sb.

 

 

Zpět na výpis
Bc. Květa Šírová

Administrátor portálu

  • Liberecký kraj
  • Krajský akční plán Libereckého kraje
  • Naplňování Krajského akčního plánu Libereckého kraje