Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Více informací
Přeskočit k hlavnímu obsahu
Garantováno OŠMTS
dotace

Přehled poskytnutých dotací k 31. 12. 2023 pro školy a školská zařízení zřizované Libereckým krajem, které odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu KÚ LK přiděluje školám, předškolním a školským zařízením dle rozhodnutí a pokynů MŠMT na zákonem vymezené okruhy výdajů, jak vyplývá ze zákona č. 561/ 2004 Sb. (Školský zákon) a zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla).

Přílohy

2023 Prehled dotaci UZ 33353 k 31 12
2023 Prehled dotaci UZ 33353 k 31 12
50 kB
2023 PrehledUcelovychDotaci k 31-12-2023 upr KS
2023 PrehledUcelovychDotaci k 31-12-2023 upr KS
68 kB
Zpět na výpis
Bc. Květa Šírová

Administrátor portálu

  • Liberecký kraj
  • Krajský akční plán Libereckého kraje
  • Naplňování Krajského akčního plánu Libereckého kraje