Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Více informací
Přeskočit k hlavnímu obsahu
Garantováno OŠMTS
Obrázek1

V příloze uvádíme Přehledy poskytnutých dotací zveřejňované v průběhu roku 2021 pro školy a školská zařízení zřizované obcemi Libereckého kraje, které odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu KÚ LK přiděluje školám, předškolním a školským zařízením dle rozhodnutí a pokynů MŠMT na zákonem vymezené okruhy výdajů, jak vyplývá ze zákona č. 561/ 2004 Sb. (Školský zákon) a zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla).

Přílohy

2021 Přehled poskytnutých dotací k 31. 12. 2021 obec
2021 Přehled poskytnutých dotací k 31. 12. 2021 obec
355 kB
2021 Přehled poskytnutých dotací k 30. 09. 2021 obec
2021 Přehled poskytnutých dotací k 30. 09. 2021 obec
300 kB
2021 Přehled poskytnutých dotací k 30. 06. 2021 obec
2021 Přehled poskytnutých dotací k 30. 06. 2021 obec
258 kB
2021 Přehled poskytnutých dotací k 31. 03. 2021 obec
2021 Přehled poskytnutých dotací k 31. 03. 2021 obec
231 kB
Zpět na výpis
Bc. Květa Šírová

Administrátor portálu

  • Liberecký kraj
  • Krajský akční plán Libereckého kraje
  • Naplňování Krajského akčního plánu Libereckého kraje