Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Více informací
Přeskočit k hlavnímu obsahu
Garantováno OŠMTS
270115830 918285042159492 3091119999064751849 n (1)

Byl zahájen sběr výkazů P 1-04 o zaměstnancích a mzdových prostředcích za období leden - prosinec/2021. Školy/školská zařízení by měly odeslat tyto výkazy příslušnému správnímu úřadu nejpozději do
15. 1. 2022. V písemné verzi nebo datovou schránkou se zaručeným elektr. podpisem prosím zaslat do konce měsíce ledna 2022.

Každá organizace vyplňuje za sledované období jeden formulář P 1-04, přičemž
- oddíl II. a V. vyplňují všechny organizace (oddíl II. se vyplňuje pouze k 31. 12. 2021),
- oddíl I. a III. vyplňují pouze organizace, které vyplácejí svým zaměstnancům plat (§ 109, odst. 3, zákoníku práce),
- oddíl VII. vyplňují pouze organizace, které vyplácejí svým zaměstnancům platy nebo OPPP z projektů ESF, které jsou vyjmuté z limitů mzdové  regulace a financované z kapitoly 333.

Přílohy

Metodický pokyn P1-04
Metodický pokyn P1-04
275 kB
P1 dodatky 4Q 2021
P1 dodatky 4Q 2021
232 kB
Popis struktury P1-04
Popis struktury P1-04
264 kB
Formulář P1-04
Formulář P1-04
180 kB
Zpět na výpis
Bc. Květa Šírová

Administrátor portálu

  • Liberecký kraj
  • Krajský akční plán Libereckého kraje
  • Naplňování Krajského akčního plánu Libereckého kraje