Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Více informací
Přeskočit k hlavnímu obsahu
Garantováno OŠMTS
financial-g665ff8f4c 640

Upozorňuji na změny v konání školení - školení musí být přesunuto z důvodu zřízení krajského koordinačního centra pomoci Ukrajině a do odvolání zrušeny jsou všechny akce v multimediálním sále krajského úřadu. Pokud, již přihlášení, nebudete informováni k nastávajícím školením o změně místa, tak prosím kontaktujte paní Irenu Novotnou, tel: 702 284 799.

POVINNÉ pro plátce DPH 28.2. 2022 multimediál sál 1+3 
Název: DPH pro plátce 
obsah: novinky v roce 2022, Zákon o DPH a podrobněji: pořízení zboží z jiného členského státu a z třetích zemí, nákup služeb ze zahraničí – facebook, stravování a ubytování, opravné doklady, dodatečné daňové přiznání a opravy zpětně, osvobozené plnění, krácený a poměrový koeficient, přenesená daňová povinnost

NEPOVINNÉ - KÚ, zastupitelský sál č. 326                   10. 3. 2022   
Název: Povinnosti příspěvkové organizace   
obsah: Zákon č. 250/2000 Sb. především povinnosti kolem fondů, finanční dokumenty na rok 2022, veřejné zakázky do 500 tis Kč, daňová úspora, odpisy, registr smluv, veřejný rejstřík – školení pro začátečníky

POVINNÉ pro všechny - 11.3.2022  SPŠ elektrotechnická, Masarykova 3, Liberec, přednáškový sál   
Název: Daň z příjmu právnických osob   
obsah: Zákon o dani z příjmu právnických osob a podrobněji: kdo nemusí podávat přiznání, veřejně prospěšný poplatník, členění základu daně v hlavní a doplňkové činnosti, úpravy základu daně, sleva na ZTP zaměstnance, odpočet na žáky v praxi, sestavení vzorového daňového přiznání

POVINNÉ pro neplátce DPH  - SŠ a MŠ, Na Bojišti, 15, Liberec    17. 3. 2022 
Název: DPH pro neplátce 
obsah: stanovení obratu organizace, kontrola obratu během roku, nákup služeb a pořízení zboří neplátcem od plátce DPH ze zahraničí, identifikovaná osoba a její povinnosti, vzor registrace a daňového přiznání k DPH

POVINNÉ pro všechny  - SŠ a MŠ, Na Bojišti, 15, Liberec    25. 3. + 29. 3. 2022
(termín se musí rozdělit z důvodu kapacity sálu)
Název: Vztah zřizovatele a příspěvkové organizace na rok 2022 
obsah: poskytovaný provozní příspěvek, novinky  ve vykazování rozpočtu, účtování jednotlivých dotací v roce 2022, závodní stravování, identifikační list na rok 2022 a plánované školení v roce 2022

Přihlášky, prosím, přes servisní organizaci na webových stránkách http://www.cvlk.cz/cs/kurzy-dalsiho-vzdelavani/

Zpět na výpis
Bc. Květa Šírová

Administrátor portálu

  • Liberecký kraj
  • Krajský akční plán Libereckého kraje
  • Naplňování Krajského akčního plánu Libereckého kraje