Přeskočit k hlavnímu obsahu
Garantováno OŠMTS
financial-g665ff8f4c 640

Krajský úřad Libereckého kraje vydal Příkaz ředitele KÚ LK č. PŘ - 03/05/21 k provedení inventarizace majetku a závazků Libereckého kraje za rok 2021. Na základě tohoto Příkazu odevzdají příspěvkové organizace:

- "Přehled inventarizacemi ověřených skutečných stavů majetku předaného k hospodaření příspěvkové organizaci ....ke dni 31. 12. 2021"

- "Přehled inventarizacemi ověřených skutečných stavů vybraného majetku - účet 021 - stavby - předaného k hospodaření příspěvkové organizaci ...ke dni 31. 12. 2021".

- "Přehled inventarizacemi ověřených skutečných stavů vybraného majetku - účet 031 - pozemky - předaného k hospodaření příspěvkové organizaci...ke dni 31. 12. 2021".

Termín odevzdání: nejpozději do 24. ledna 2022 na e-mailovou adresu: lenka.cvrckova@kraj-lbc.cz, tel. č. : 485 226 292

Po odsouhlasení přehledů (e-mailovou poštou) zašlou příspěvkové organizace tyto "Přehledy...." v písemné formě s razítkem školy a podpisy k rukám pí. Cvrčkové.

Poznámka: Listy vlastnictví k datu 31. 12. 2021 - budou k dispozici u Ing. Jany Radějové - OŠMTS - oddělení financování nepřímých nákladů - telefon č. 485 226 286, e-mail: jana.radejova@kraj-lbc.cz. 

Přílohy

031 PŘEHLED 21
031 PŘEHLED 21
39 kB
PŘEHLED MAJETKU 21
PŘEHLED MAJETKU 21
30 kB
021 PŘEHLED 21
021 PŘEHLED 21
34 kB
12. ledna 2022
Autor: Pavla Machová
Zpět na výpis
Bc. Květa Šírová

Administrátor portálu

  • Liberecký kraj
  • Krajský akční plán Libereckého kraje
  • Naplňování Krajského akčního plánu Libereckého kraje