Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Více informací
Přeskočit k hlavnímu obsahu
Garantováno OŠMTS
financial-g665ff8f4c 640

Krajský úřad Libereckého kraje vydal Příkaz ředitele KÚ LK č. PŘ - 03/05/21 k provedení inventarizace majetku a závazků Libereckého kraje za rok 2021. Na základě tohoto Příkazu odevzdají příspěvkové organizace:

- "Přehled inventarizacemi ověřených skutečných stavů majetku předaného k hospodaření příspěvkové organizaci ....ke dni 31. 12. 2021"

- "Přehled inventarizacemi ověřených skutečných stavů vybraného majetku - účet 021 - stavby - předaného k hospodaření příspěvkové organizaci ...ke dni 31. 12. 2021".

- "Přehled inventarizacemi ověřených skutečných stavů vybraného majetku - účet 031 - pozemky - předaného k hospodaření příspěvkové organizaci...ke dni 31. 12. 2021".

Termín odevzdání: nejpozději do 24. ledna 2022 na e-mailovou adresu: lenka.cvrckova@kraj-lbc.cz, tel. č. : 485 226 292

Po odsouhlasení přehledů (e-mailovou poštou) zašlou příspěvkové organizace tyto "Přehledy...." v písemné formě s razítkem školy a podpisy k rukám pí. Cvrčkové.

Poznámka: Listy vlastnictví k datu 31. 12. 2021 - budou k dispozici u Ing. Jany Radějové - OŠMTS - oddělení financování nepřímých nákladů - telefon č. 485 226 286, e-mail: jana.radejova@kraj-lbc.cz. 

Přílohy

031 PŘEHLED 21
031 PŘEHLED 21
39 kB
PŘEHLED MAJETKU 21
PŘEHLED MAJETKU 21
30 kB
021 PŘEHLED 21
021 PŘEHLED 21
34 kB
Zpět na výpis
Bc. Květa Šírová

Administrátor portálu

  • Liberecký kraj
  • Krajský akční plán Libereckého kraje
  • Naplňování Krajského akčního plánu Libereckého kraje