Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Více informací
Přeskočit k hlavnímu obsahu
Garantováno OŠMTS
financial-g665ff8f4c 640

Zveřejňujeme termíny odevzdání účetních závěrek sestavených k 31.12.2021 a pokyny k jejímu sestavení 

24. ledna 2022 a pro účetní jednotky účtující PAP a DPH je 28. ledna 2022

Předkládají se tyto účetní výkazy:

  • Rozvaha (bilance)
  • Výkaz zisku a ztrát (výsledovka)
  • Příloha (+vyplněné textové části)
  • PAP

 

Ke zpracování a odsouhlasení výkazů je nutné, aby osoba, která zodpovídá za sestavení výkazů, byla k dispozici příslušné pracovnici KÚLK až do konečného schválení výkazů tj. maximálně do 25. 02. 2022.

 !!! K dispozici je myšleno, pokud není kontaktní osoba ve škole, tak kontaktní mail či telefon a tato osoba musí být schopna zajistit neprodleně vysvětlení či odeslání případné opravy účetní závěrky

Vratky finančních prostředků je nutno odeslat v termínu od 15.2. do 28.2. 2022 po odsouhlasení účetní závěrky odpovědným pracovníkem OŠMTS.

Přílohy

Metodický pokyn k vyúčtování kraji - 2021
Metodický pokyn k vyúčtování kraji - 2021
26 kB
Komentář+k+účetní+závěrce+k+31.12.2021
Komentář+k+účetní+závěrce+k+31.12.2021
135 kB
Pokyny k závěrce 12 2021
Pokyny k závěrce 12 2021
31 kB
Zpět na výpis
Bc. Květa Šírová

Administrátor portálu

  • Liberecký kraj
  • Krajský akční plán Libereckého kraje
  • Naplňování Krajského akčního plánu Libereckého kraje