Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Více informací
Přeskočit k hlavnímu obsahu
Garantováno OŠMTS
financial-g665ff8f4c 640

Vzhledem k současnému vývoji kolem Sberbank CZ doporučujeme našim příspěvkovým organizacím přesun finančních prostředků z této banky do jiné obchodní banky. Dále se pokuste zajistit, aby případné příjmy na Váš účet u Sberbank byly pozdrženy a zasílány na náhradní účet u jiné obchodní banky. Toto znamená, že neprodleně uzavřete novou smlouvu o zřízení bankovního účtu a veškeré odběratele či poskytovatele příspěvků a dotací budete informovat o této skutečnosti.

Pokud máte uzavřenu smlouvu / objednávku (na dodávky, služby nebo dotační prostředky apod.) a měli byste dle smlouvy vyplácet finanční prostředky na účty Sberbank, bylo by vhodné, abyste kontaktovali „dodavatele“ nebo příjemce a navrhnout mu, že finanční prostředky pošlete na jiný bankovní účet nebo platbu pozdržíte. Samozřejmě je nutné uzavřít dodatek smlouvy nebo mít od dodavatele písemně potvrzenou změnu účtu a v případě plátců DPH tuto skutečnost ještě prokonzultovat s finančním úřadem. Do doby uzavření dodatku byste měli požadovat od dodavatele / příjemce „prohlášení“, že do doby uzavření dodatku + přiměřená lhůta na úhradu (např. 10 dní po podpisu) nebude pozdržená platba posuzována jako porušení splatnosti plnění.

Zpět na výpis
Bc. Květa Šírová

Administrátor portálu

  • Liberecký kraj
  • Krajský akční plán Libereckého kraje
  • Naplňování Krajského akčního plánu Libereckého kraje