Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Více informací
Přeskočit k hlavnímu obsahu
Garantováno OŠMTS
laptops-g06e615f17 640

Svaz průmyslu a dopravy ČR si Vás v rámci projektu

„Rozvoj národního, odvětvového a regionálního sociálního dialogu v ČR“

dovoluje pozvat k online kulatému stolu

Diskuse ke koncepčnímu záměru zavedení duálních principů

15. března 2022, 9:00 – 12:00 hod.

ON-LINE PROSTŘEDNICTVÍM ZOOM

Cílem setkání je diskuse k možnostem a omezením pro (dobrovolné) zavedení duální větve ve vzdělávání v Libereckém kraji.

Časový harmonogram:

9:00 – 9:30      Zkouška připojení

9:30 – 12:00    Blok přednášek + diskuse

moderátor - Miloš Rathouský - Svaz průmyslu a dopravy ČR

Registrace:

  • Na setkání se prosím přihlaste, nejpozději do 13. 3. 2022 ZDE
  • V případě dotazů se prosím obraťte na regionální kancelář SP ČR, Ing. N. Vojtíšková (tel: 733 643 520 nebo na e-mail: nvojtiskova@spcr.cz).

 

Zpět na výpis
Bc. Květa Šírová

Administrátor portálu

  • Liberecký kraj
  • Krajský akční plán Libereckého kraje
  • Naplňování Krajského akčního plánu Libereckého kraje