Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Více informací
Přeskočit k hlavnímu obsahu

Informace o výzvě v OPZ+ na prevenci předčasných odchodů ze vzdělávání, která se týká NNO, DSO, obcí a příspěvkových organizací zřizovaných kraji nebo obcemi z LK a poskytovatelů sociálních služeb.

Chceme Vás informovat o vyhlášení výzvy v OPZ+ na prevenci předčasných odchodů ze vzdělávání. Výzva s názvem „Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání (1)“ číslo 03_22_029 byla zveřejněna 6. října 2022 na webové adrese Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání (1) - Přehled výzev - www.esfcr.cz. Výzva se zaměřuje na podporu prevence a řešení předčasných odchodů žáků ze vzdělávání ve vybraných obcích s rozšířenou působností v Ústeckém, Karlovarském, Libereckém a Moravskoslezském kraji prostřednictvím zavedení multidisciplinárního přístupu. Výzva cílí na podporu dětí předškolního věku (0-6 let) a žáků základních škol a jejich rodin ze sociálně znevýhodněného prostředí. Oprávněnými žadateli v této výzvě jsou NNO, DSO, obce a příspěvkové organizace zřizované kraji nebo obcemi z daných 4 krajů a poskytovatelé sociálních služeb. Výzva umožňuje partnerství se školami a školskými zařízeními a realizaci projektu v délce až tří let s rozpočtem ve výši od 1 000 000 Kč až do 10 000 000 Kč. V případě, že byste se o výzvě chtěli dozvědět bližší podrobnosti, je možné se přihlásit na semináře pro žadatele v termínu 3. listopadu 2022 (prezenční forma) nebo 24. listopadu 2022 (on line). Můžete se obrátit na: Mgr. Hanu Bartoníčkovou, ministerský rada MPSV, Odbor realizace programů ESF – sociální začleňování, hana.bartonickova@mpsv.cz, tel.: + 420 221 922 177 nebo na další kontaktní osoby uvedené ve výzvě.

Zpět na výpis
Bc. Květa Šírová

Administrátor portálu

  • Liberecký kraj
  • Krajský akční plán Libereckého kraje
  • Naplňování Krajského akčního plánu Libereckého kraje