Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Více informací
Přeskočit k hlavnímu obsahu
Garantováno OŠMTS
team-gea2bb44d1 640

Liberecký kraj vyhlásil program 2.6 Dotačního fondu – Podpora místní Agendy 21 - žádat mohou i školy

Účelem podpory je: Popularizace a propagace konceptu udržitelného rozvoje a jeho praktických realizací v metodické oblasti i v rámci konkrétních projektů na úrovni obcí, měst, mikroregionů, místních akčních skupin, podnikatelských subjektů i nestátních neziskových
organizací v Libereckém kraji. Dále pak podpora zapojování veřejnosti do plánování rozvoje.

Mezi oprávněné žadatele tohoto programu patří i školy, které mohou žádat na činnost žákovských a studentských parlamentů, pořádání školních a studentských fór a kulatých stolů, zavádění zdravého životního stylu do škol.

Více informací na: https://dotace.kraj-lbc.cz/regionalni-rozvoj/regionalni-rozvoj-2-6-podpora-mistni-agendy-21-d453434.htm.

Zpět na výpis
Bc. Květa Šírová

Administrátor portálu

  • Liberecký kraj
  • Krajský akční plán Libereckého kraje
  • Naplňování Krajského akčního plánu Libereckého kraje