Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Více informací
Přeskočit k hlavnímu obsahu
Garantováno OŠMTS
paragraph-684509 1280

Od 1. ledna 2024 dochází v souvislosti s novelou § 123 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ke změnám pravidel při stanovení úplaty v mateřských školách, školních družinách a školních klubech zřizovaných státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí.

Na základě této novely bude v těchto školách a školských zařízeních nově stanovovat výši úplaty zřizovatel. V návaznosti na tuto změnu došlo novelou č. 423/2023 Sb. ke změně vyhlášky č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Novela vyhlášek je účinná, stejně jako novela školského zákona, od 1.1.2024 (s výjimkou některých ustanovení).

Nově je maximální výše měsíční úplaty vázána na výši aktuální minimální měsíční mzdy a dochází rovněž k rozšíření nároku na osvobození nebo snížení úplaty pro rodiny pobírající přídavek na dítě. Podle nových pravidel bude zřizovatel stanovovat měsíční výši úplaty podle upraveného znění vyhlášek až na školní rok 2024/25. 

Podrobný metodický materiál Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy naleznete zde MetodikaMetodika

Zpět na výpis
Bc. Květa Šírová

Administrátor portálu

  • Liberecký kraj
  • Krajský akční plán Libereckého kraje
  • Naplňování Krajského akčního plánu Libereckého kraje