Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Více informací
Přeskočit k hlavnímu obsahu
Garantováno OŠMTS
checklist-g266a7fcac 640

Nejvyšší kontrolní úřad žádá ředitele škol o součinnost při online dotazníkovém šetření, které je prováděno v souvislosti se schválenou kontrolní akcí č. 22/12 s názvem „Peněžní prostředky státu určené na přípravu a zajištění systému ochrany obyvatelstva.“

Smyslem online dotazníkového šetření je podat informace o znalostech v oblasti ochrany obyvatelstva, a to studentů 3. a 4. ročníků středních škol, u víceletých gymnázií pak také žáků septimy a oktávy.

Dotazník lze spustit na PC, mobilním telefonu i tabletu. 

Webový odkaz: https://dotazniknku.startquestion.com/

QR kód pro načtení do telefonu:

QR kód dotazníku

NKÚ dále žádá o distribuci odkazů na dotazník, v co nejkratším čase, mezi všechny žáky výše zmíněných ročníků škol např. prostřednictvím jejich školních e-mailových adres nebo pomocí QR kódu a o průběžné apelování na vyplnění dotazníku.

Datum pro vyplnění dotazníků je stanoveno do dne 8. 4. 2022 včetně.

Zpět na výpis
Bc. Květa Šírová

Administrátor portálu

  • Liberecký kraj
  • Krajský akční plán Libereckého kraje
  • Naplňování Krajského akčního plánu Libereckého kraje