Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Více informací
Přeskočit k hlavnímu obsahu
Garantováno OŠMTS
edulk obrázek

Termín: 8. února 2024
Čas: 13:00 do 16:00 hodin
Místo konání: Krajský úřad Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, Liberec, multimediální sál, 3. patro, vchod C
Podtitul: Ozbrojené útoky ve školním prostředí
Přednášející: PhDr. Andrej Drbohlav, DBA, IBSARO – Institut behaviorálních studií, s.r.o.

Přednáška se zaměřuje na behaviorální problémy žáků krátce před krizovými situacemi. Dává pedagogům, školním psychologům, výchovným poradcům, metodikům prevence i dalším odborníkům, pracujícími s dětmi, základní doporučení, jak s těmito jedinci pracovat, jak rozeznat jednotlivé podoby krizových situací a zahrnuje možné způsoby včasného přístupu.

Organizační pokyny:

✓ Přihlašování do 2. února 2024 na formuláři https://forms.gle/ipQp9HjfKFxuYcUD8
✓ Počet míst je omezený. Účast bude potvrzena přihlášeným účastníkům před akcí.
✓ Parkování je možné v parkovacím domě u krajského úřadu (vjezd od OC Forum Liberec, nebo z ulice Náchodská) také lze využít parkovací dům v OC Forum.
✓ Kontaktní osobou je Bc. Linda Ehrenbergerová, T: 485 226 204, M: 725 923 712.

PozvánkaPozvánka

Zpět na výpis
Bc. Květa Šírová

Administrátor portálu

  • Liberecký kraj
  • Krajský akční plán Libereckého kraje
  • Naplňování Krajského akčního plánu Libereckého kraje