Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Více informací
Přeskočit k hlavnímu obsahu
Garantováno OŠMTS
pexels-photo-1116304 (002)

Praktický seminář: Koučink jako forma osobnostního rozvoje v prevenci psychosomatických obtíží u žáků středních škol

Liberecký kraj, odbor zdravotnictví ve spolupráci s odborem školství, mládeže, tělovýchovy a sportu, pořádá pro výchovné poradce středních škol a školní psychology praktický seminář na téma: koučink jako forma osobnostního rozvoje žáka v prevenci psychosomatických obtíží u žáků středních škol.

Kdy: v pátek 1. září 2023 od 9 do 13 hodin.

Kde: Krajský úřad Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, Liberec, 3. patro, místnost č. 326a.

Kapacita účastníků: 20

Seminář je zdarma.

Projekt zaměřený na psychohygienu u žáků středních škol je realizován
v rámci programu Zdravotní politiky Libereckého kraje – programu dlouhodobého zlepšování zdravotního stavu obyvatel kraje. Jednou z mnoha aktivit jsou projekty podporující Zdravý start do života a zdraví mladých. Odborným garantem tohoto cíle je MUDr. Pavla Hromádková, praktický lékař pro děti a dorost. Projekt reaguje na narůstající problematiku psychosomatických potíží žáků základních a středních škol jako následek, mimo jiné, distanční výuky v době covidových restrikcí. Toto bylo vyhodnoceno jako velmi alarmující a hodné zřetele ze strany Libereckého kraje, proto se rozhodl spolupracovat s psycholožkou, která má bohaté zkušenosti.

Seminář navazuje na úvodní workshop, který se uskutečnil v únoru letošního roku. Je určen školním psychologům a výchovným poradcům. Účast není podmíněna absolvováním předchozího úvodního semináře. Během semináře si účastníci prakticky vyzkouší jednoduché koučovací techniky, které vedou žáka k podpoře jeho vlastní odpovědnosti za své duševní zdraví. Techniky budou cíleně zaměřeny na aktivní dosahování změny, prevenci prokrastinace a podporu duševního zdraví. Součástí semináře bude rovněž seznámení s jednoduchými relaxačními technikami.

Workshop povede zkušená psycholožka doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D., jež se profesně věnuje pedagogicko-psychologické diagnostice, poradenství, koučinku a využití prožitku v edukačních
a terapeutických postupech. Působí na katedře psychologie Pedagogické fakultě UK a VŠTVS PALESTRA (garant Poradenského centra), má rovněž zkušenosti z praxe – z Pedagogicko-psychologické poradny a jako školní psycholog na střední a vyšší odborné škole. Rovněž působila jako učitel specializované třídy na ZŠ. Odborný profil najdete ZDE.

Přihlašování na seminář je možné do naplnění kapacity, nejpozději
však do pátku 25. 8. 2023, prostřednictvím emailu: kveta.sirova@kraj-lbc.cz.

Po naplnění kapacity přihlašování uzavřeme a pěti nadlimitním pošleme informaci, že jsou náhradníky. V případě, že se nebudete moci zúčastnit, dejte nám vědět, abychom Vaše místo mohli nabídnout právě náhradníkům.

 

Zpět na výpis
Bc. Květa Šírová

Administrátor portálu

  • Liberecký kraj
  • Krajský akční plán Libereckého kraje
  • Naplňování Krajského akčního plánu Libereckého kraje