Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Více informací
Přeskočit k hlavnímu obsahu
Garantováno OŠMTS
ruce

Liberecký kraj, odbor zdravotnictví ve spolupráci s odborem školství, mládeže, tělovýchovy a sportu, pořádá pro výchovné poradce středních škol a školní psychology praktický seminář na téma: podpora zdravého třídního klimatu v prevenci psychosomatických obtíží žáků středních škol.

Kdy: v pátek 12. dubna 2024 od 12 do 16 hodin.

Kde: Krajský úřad Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, Liberec, 1. patro, místnost č. 111.

Kapacita účastníků: 20

Seminář je zdarma.

Projekt zaměřený na psychohygienu u žáků středních škol je realizován
v rámci programu Zdravotní politiky Libereckého kraje – programu dlouhodobého zlepšování zdravotního stavu obyvatel kraje. Jednou z mnoha aktivit jsou projekty podporující Zdravý start do života a zdraví mladých. Odborným garantem tohoto cíle je MUDr. Pavla Hromádková, praktický lékař pro děti a dorost. Projekt reaguje na narůstající problematiku psychosomatických potíží žáků základních a středních škol jako následek, mimo jiné, distanční výuky v době covidových restrikcí. Toto bylo vyhodnoceno jako velmi alarmující a hodné zřetele ze strany Libereckého kraje, proto se rozhodl spolupracovat s psycholožkou, která má bohaté zkušenosti.

Seminář volně navazuje na předchozí workshopy, které se uskutečnily v roce 2023. Je určen školním psychologům a výchovným poradcům. Účast není podmíněna absolvováním předchozích seminářů.
Zdravé prostředí je základem pro péči o individuální zdraví každého žáka
a je nezbytnou součástí péče o komplexní duševní zdraví středoškoláků. Důraz je zaměřen na zdravé formy komunikace mezi učiteli a žáky - možnosti využití asertivních technik, volbu popisného jazyka, včetně forem formativního hodnocení (zvláště v případech žáků úzkostných).
Během semináře si účastníci prakticky vyzkouší techniky podporující týmovou soudržnost, efektivní time-management a toleranci k diverzitě,
a to zejména prostřednictvím třídnických hodin (s využitím celoročního projektu ČT Edu, na němž lektora s ČT Edu spolupracovala).
Seminář tak necílí pouze na žáky, ale i na učitele, kteří prostřednictvím smysluplného třídního managementu mohou lépe ovlivňovat celkové třídní klima a zároveň nabízet širšímu počtu žáků techniky zaměřené na podporu jejich duševního zdraví. 

Workshop povede zkušená psycholožka doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D., jež se profesně věnuje pedagogicko-psychologické diagnostice, poradenství, koučinku a využití prožitku v edukačních
a terapeutických postupech. Působí na katedře psychologie Pedagogické fakultě UK a VŠTVS PALESTRA (garant Poradenského centra), má rovněž zkušenosti z praxe – z Pedagogicko-psychologické poradny a jako školní psycholog na střední a vyšší odborné škole. Rovněž působila jako učitel specializované třídy na ZŠ. Odborný profil najdete ZDE.

Přihlašování na seminář je možné do naplnění kapacity, nejpozději
však do pátku 5. 4. 2024, prostřednictvím emailu: kveta.sirova@kraj-lbc.cz.

Po naplnění kapacity přihlašování uzavřeme a pěti nadlimitním pošleme informaci, že jsou náhradníky. V případě, že se nebudete moci zúčastnit, dejte nám vědět, abychom Vaše místo mohli nabídnout právě náhradníkům.

Kontaktní osoba pro informace o semináři: Mgr. Michaela Hochmanová, (odbor zdravotnictví), 485 226 545, michaela.hochmanova@kraj-lbc.cz.

 

 

Zpět na výpis
Bc. Květa Šírová

Administrátor portálu

  • Liberecký kraj
  • Krajský akční plán Libereckého kraje
  • Naplňování Krajského akčního plánu Libereckého kraje