Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Více informací
Přeskočit k hlavnímu obsahu
Garantováno OŠMTS
titulka kniha

Liberecký kraj, prostřednictvím odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu připravil publikaci pro žáky 6. či 7. třídy 2. stupně základních škol a 2. či 3. ročníku 1. stupně víceletých gymnázií, která děti blíže seznamuje s lidovou architekturou typickou pro Liberecký kraj, a to formou zábavnou i naučnou (viz. příloha).

Publikace má 56 stran a je rozdělena do 8 kapitol a úvod včetně úvodní příběhové části, podle oblastí s typickou lidovou architekturou. Každá z kapitol má 3 části – příběhovou, deníkovou a edukativní. Spojovacím článkem celé publikace je příběhová část, kde parta dětí ve věku 13 let o prázdninách prožívá dobrodružství založené na deníkových zápiscích dědečka jednoho z nich. 

Nabízíme Vám tuto publikaci k využití v rámci výuky. Publikace je zdarma, vydavatelem je Liberecký kraj. Publikace je připravena k odběru po domluvě s Mgr. Lucií Prandnerovou, pracovnicí oddělení památkové péče Krajského úřadu Libereckého kraje (kontakt: tel. 485226676, 739541651, e-mail: lucie.prandnerova@kraj-lbc.cz). Zároveň, pokud byste o publikaci projevili zájem, prosíme, zda by jste nám sdělili, zda máte možnost si publikaci vyzvednout v Liberci a jaký počet by jste minimálně odebrali (pro jeden ročník). Publikaci jsme schopní distribuovat koncem srpna, popř. začátkem září.

Při odběru publikace bychom Vás zároveň rádi požádali o zpětnou vazbu v průběhu následujícího roku, tedy, jak se s publikací v rámci výuky pracuje, postřehy, co by se dalo zlepšit, případně návrh na rozšíření obsahu. 

Přílohy

obalka 2023 tisk 1
obalka 2023 tisk 1
7 MB
Kapitola Dubske Svycarsko a Podbezdezi
Kapitola Dubske Svycarsko a Podbezdezi
2 MB
Zpět na výpis
Bc. Květa Šírová

Administrátor portálu

  • Liberecký kraj
  • Krajský akční plán Libereckého kraje
  • Naplňování Krajského akčního plánu Libereckého kraje