Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Více informací
Přeskočit k hlavnímu obsahu
Garantováno OŠMTS
urcene skoly

Dle ust. § 20 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 6a vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška), vytváří krajský úřad seznam určených škol k poskytování jazykové přípravy žáků cizinců.

Na tento seznam mají být zpravidla zařazeny střední školy, ve kterých tvoří podíl žáků cizinců z celkového počtu žáků školy k 31. 3. bezprostředně předcházejícího školního roku alespoň 5 %, nebo škola přijala alespoň 5 žáků cizinců podle § 6b odst. 2 vyhlášky. Je tedy pravděpodobné, že se seznam určených středních škol bude dále rozšiřovat.

Určené střední školySEZNAM URČENÝCH STŘEDNÍCH ŠKOL

 

Zpět na výpis
Bc. Květa Šírová

Administrátor portálu

  • Liberecký kraj
  • Krajský akční plán Libereckého kraje
  • Naplňování Krajského akčního plánu Libereckého kraje