Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Více informací
Přeskočit k hlavnímu obsahu
Garantováno OŠMTS
obrázek Edulk

Zveřejňujeme pokyny k sestavení účetních závěrek příspěvkových organizací řízených odborem školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Libereckého kraje sestavených k 31. prosinci 2023

Účetní závěrky se předkládají 

nejpozději do 24. ledna 2024

účetní jednotky účtující PAP nebo DPH nejpozději do 31. ledna 2024

Pozdější termín na předání účetní závěrky je nutné konzultovat telefonicky s odpovědným pracovníkem:

Originály výkazů, které souhlasí na poslední zaslaná data a jsou odsouhlasená s odpovědným pracov­ní­kem z OŠMTS, musí být odevzdány fyzicky spolu s komentářem nejpozději do 25. února 2024 a vždy orazítkovány a podepsány ředitelem školy a osobou,­ která zodpovídá za sestavení výkazu. Musí být vyplněný a podepsaný též titulní list včetně telefonního čísla a e-mailu osoby, která je zodpovědná za sestavení výkazu.

Přílohy

Metodicky pokyn k vyuctovani kraji 2023
Metodicky pokyn k vyuctovani kraji 2023
188 kB
Komentar k ucetni zaverce k 31 12 2023
Komentar k ucetni zaverce k 31 12 2023
116 kB
Pokyny k zaverce 12 2023
Pokyny k zaverce 12 2023
190 kB
Zpět na výpis
Bc. Květa Šírová

Administrátor portálu

  • Liberecký kraj
  • Krajský akční plán Libereckého kraje
  • Naplňování Krajského akčního plánu Libereckého kraje