Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Více informací
Přeskočit k hlavnímu obsahu

Na základě ust. § 20 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 10 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých záležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů, určil Krajský úřad Libereckého kraje základní školy, které budou poskytovat bezplatnou jazykovou přípravu žáků - cizinců pro školní rok 2022/23. Podle § 10 odst. 1 uvedené vyhlášky je škola zařazena na seznam určených škol tehdy, pokud je podíl žáků - cizinců z celkového počtu žáků školy k 31. březnu předcházejícího školního roku alespoň 5 %.

Předpokládáme, že poté, co vyjde další novela uvedené vyhlášky, která umožní požádat o zařazení na seznam určených škol školám majícím alespoň 5 žáků s nárokem na jazykovou přípravu, bude jejich seznam rozšířen.

Seznam určených škol viz příloha.

Přílohy

Seznam určených škol k 31. 1. 2023
Seznam určených škol k 31. 1. 2023
28 kB
Zpět na výpis
Bc. Květa Šírová

Administrátor portálu

  • Liberecký kraj
  • Krajský akční plán Libereckého kraje
  • Naplňování Krajského akčního plánu Libereckého kraje