Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Více informací
Přeskočit k hlavnímu obsahu
Garantováno OŠMTS
P1000069

 

logolink

Ve dnech 9. a 10. března 2023 se na Zámeckém dvoře v Černousích konal 3. dvoudenní workshop pro ředitele středních a vyšších odborných škol v Libereckém kraji, který se uskutečnil v rámci projektu Strategické plánování rozvoje vzdělávací soustavy Libereckého kraje II (projekt KAP LK II). Workshop se v těchto prostorách konal již podruhé, proto realizační tým věděl, na co vše se připravit. Horší akustiku tým vyřešil ozvučením, což přineslo příjemnější poslech pro všechny zúčastněné a větší komfort pro lektory. Zaměstnanci objektu Zámecký dvůr v čele s panem Procházkou byli opět nápomocni, a proto se vše vydařilo podle představ.

Program zahájil úvodním slovem náměstek hejtmana pro řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti pan Jiří Čeřovský, který převzal funkci 1. 12. 2022. Pokračoval tým KAP, který je zároveň organizačním týmem, s aktuálními informacemi z projektu KAP LK II. Představil chystané akce a termín závěrečného dvoudenního workshopu. Následovaly aktuální informace z projektu NAKAP LK II a projektu Podpora akčního plánování. Za Agenturu regionálního rozvoje spol. s r. o. vystoupila Leona Patočková, která informovala ředitele o možnosti spolupráce se studenty doktorského studia TUL ve formě exkurzí a vedení ročníkových prací. Dopolední program pokračoval přednáškou pana Hynka Medřického na téma Vliv světla na wellbeing nejen pedagogů, kde mimo jiné upozornil na to, že kvalitní osvětlení má vliv na výkon každého z nás a představil výsledky studií vlivu světla na výkon studentů. Zároveň upozornil i na negativní vlivy, které nevhodné osvětlení přináší nejen lidem, ale negativně působí i na životní prostředí. Na závěr dopoledního programu vystoupil Michal Orság s Formativním hodnocením v praxi školy, kde mimo jiné popsal principy a strategie formativního hodnocení a zmínil, proč je nutné formulovat cíle učení a jak cíle stanovit.

Část odpoledního programu byla rozdělena na dvě skupiny, a to zejména kvůli přednášce Vedení třídnických hodin, kde probíhala diskuse o tom, jak to dělají v jednotlivých školách a jaké jsou další možnosti při vedení třídnických hodin. Mezitím Tomáš Franc představil druhé skupině fungování vzdělávací kanceláře Evropské vesmírné agentury ESERO CZ, kde byla součástí i praktická ukázka, při které si ředitelé vyrobili a odpálili raketu z PET lahve. Výroba raketové základny se stala dokonce inspirací pro ročníkovou práci. Po večeři pokračoval program ve frýdlantském pivovaru Albrecht, který je příkladem inspirativní praxe, spolupráce školy a firmy. Sládek Tomáš Bulíř podal účastníkům podrobný výklad o historii prostor i výrobě piva.

Páteční dopolední program byl tradičně věnován kulatému stolu ředitelů s vedením OŠMTS. Zahájil ho Zbyněk Miklík náměstek hejtmana pro řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných zakázek a informatiky, který podal informace týkající se energií a veřejných zakázek. Pokračoval náměstek hejtmana Jiří Čeřovský pro řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti spolu s vedoucí odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Jiřinou Princovou, kteří se zaměřili zejména na investice do škol v roce 2023. Program doplnil Adolf Boček z Centra pro talentovanou mládež.

Tímto bych na závěr ráda poděkovala všem, kteří se se mnou na přípravě 3. dvoudenního workshopu pro ředitele SŠ/VOŠ podíleli, zejména realizačnímu týmu KAP LK II, všem lektorům a také všem, kteří se workshopu zúčastnili. Zároveň věřím, že pro všechny zúčastněné to byl příjemně a užitečně strávený čas.

Termín dalšího workshopu je plánovaný na 9. – 10. listopadu 2023, kdy se budeme tentokrát již naposledy těšit na všechny účastníky tohoto již tradičního setkání.  

Zpět na výpis
Bc. Květa Šírová

Administrátor portálu

  • Liberecký kraj
  • Krajský akční plán Libereckého kraje
  • Naplňování Krajského akčního plánu Libereckého kraje