Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Více informací
Přeskočit k hlavnímu obsahu
Garantováno OŠMTS
Obr DZ LK 2016-2020

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Libereckého kraje na období 2016–2020 představuje významný koncepční dokument pro oblast vzdělávání a vymezuje základní strategický rámec rozvoje školství na území kraje.

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Libereckého kraje na období 2020–2024 vychází z Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015–2020.

Dokument také navazuje na priority stanovené v předcházejícím Dlouhodobém záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Libereckého kraje na období 2012–2016 a na další koncepční a strategické dokumenty Libereckého kraje týkající se vzdělávání a lidských zdrojů obecně. 

Dlouhodobý záměr Libereckého kraje na podkladu statistických dat, socioekonomických východisek kraje, demografického vývoje a především současného stavu sítě škol a školských zařízení směřuje školství v Libereckém kraji v kontextu ekonomických možností k jeho optimálnímu rozvoji. 

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Libereckého kraje na období 2016 – 2020 byl schválen Zastupitelstvem Libereckého kraje usnesením č. 169/2016/ZK ze dne 29. 3. 2016.

 

Přílohy

DZ LK 2016-2020
DZ LK 2016-2020
7 MB
Zpět na výpis
Bc. Květa Šírová

Administrátor portálu

  • Liberecký kraj
  • Krajský akční plán Libereckého kraje
  • Naplňování Krajského akčního plánu Libereckého kraje