Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Více informací
Přeskočit k hlavnímu obsahu
Garantováno OŠMTS
DZ LK

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Libereckého kraje na období 2024–2028 představuje významný koncepční dokument pro oblast vzdělávání a vymezuje základní strategický rámec rozvoje školství na území kraje.

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Libereckého kraje na období 2024–2028 vychází z Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2023–2027.

Dlouhodobý záměr Libereckého kraje na podkladu statistických dat, socioekonomických východisek kraje, demografického vývoje a především současného stavu sítě škol a školských zařízení směřuje školství v Libereckém kraji v kontextu ekonomických možností k jeho optimálnímu rozvoji. 

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Libereckého kraje na období 2024 – 2028 byl schválen Zastupitelstvem Libereckého kraje usnesením č. 377/2024/ZK ze dne 25. 6. 2024.

Přílohy

DZ LK 2024 2028 finalni
DZ LK 2024 2028 finalni
2 MB
Zpět na výpis
Bc. Květa Šírová

Administrátor portálu

  • Liberecký kraj
  • Krajský akční plán Libereckého kraje
  • Naplňování Krajského akčního plánu Libereckého kraje