Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Více informací
Přeskočit k hlavnímu obsahu
Garantováno OŠMTS
Obrázek DZ LK 2024-2028

Krajský úřad Libereckého kraje spouští v termínu 16. 1. - 14. 2. 2024 veřejnou konzultaci k návrhu Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Libereckého kraje na období 2024-2028 (DZ LK 2024-2028).

Jedná se o online konzultaci, do které se může zapojit kdokoliv z veřejnosti prostřednictvím online formuláře. Vážíme si Vaší zpětné vazby, a proto prosíme o zaslání Vašich konstruktivních připomínek a návrhů (ne komentářů), pomocí kterých budeme moci vylepšit podobu tohoto strategického dokumentu. Pracovní verzi DZ LK 2024-2028 si můžete stáhnout jako přílohu na konci textu (materiál dosud neprošel jazykovou korekturou).

Abychom s Vašimi připomínkami mohli pracovat, žádáme Vás o vyplnění všech povinných polí, tedy Vašich kontaktních údajů a zejména Vámi navrhovaného nového znění opatření či klíčové aktivity, a to včetně odůvodnění Vámi navrhované změny.

Odkaz na formulář pro zpětnou vazbu zde

Připomínky lze zasílat pouze prostřednictvím tohoto formuláře, přičemž v každém formuláři je prostor pouze pro jednu připomínku. Je však možné jej vyplnit a odeslat vícekrát.

Odesláním tohoto formuláře stvrzujete, že jste byl/a náležitě poučen/a a informován/a o zpracování svých osobních údajů, které zde uvádíte, a to v souladu s článkem 13 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů jsou k dispozici na webu KÚ LK, a to pod tímto odkazem https://kb-gdpr.kraj-lbc.cz/.

Přílohy

DZ LK 2024-2028 pracovní verze
DZ LK 2024-2028 pracovní verze
2 MB
Zpět na výpis
Bc. Květa Šírová

Administrátor portálu

  • Liberecký kraj
  • Krajský akční plán Libereckého kraje
  • Naplňování Krajského akčního plánu Libereckého kraje