Přeskočit k hlavnímu obsahu
Garantováno OŠMTS
woman-g9416ee15f 640

Kdo může osobnost navrhnout na ocenění pedagogických pracovníků škol a školských zařízení u příležitosti Dne učitelů 2023?

 • ředitelé škol a školských zařízení, pedagogické kolektivy,
 • odborné a profesní sdružení a školské asociace, odborové organizace
 • zřizovatelé škol a školských zařízení, školské rady,
 • představitelé samosprávných orgánů Libereckého kraje, Výbor pro výchovu, vzdělávání, zaměstnanost a sport Zastupitelstva Libereckého kraje,
 • Česká školní inspekce.

Ocenění budou udělena ve třech kategoriích:

 

I. kategorie – Významný přínos pro rozvoj školství v Libereckém kraji

Ocenění bude uděleno za:

 • výjimečnou a nadstandardní pedagogickou a výchovnou práci;
 • mimořádnou pedagogickou, odbornou, metodickou nebo publikační činnost;
 • významný počin vztahující se k výchovné a vzdělávací činnosti;
 • vzdělávací činnosti a aktivity zviditelňující školu nebo školského zařízení na krajské, republikové a mezinárodní úrovni;
 • činnosti a aktivity naplňující cíle stanovené v dlouhodobém záměru vzdělávání Libereckého kraje.

Uvedené činnosti by se měly vztahovat k uplynulému období, tj. k roku 2022 nebo školnímu roku 2021/2022.

II. kategorie – Ocenění za dlouhodobou pedagogickou činnost

Ocenění bude uděleno za dlouhodobou a mimořádnou pedagogickou, výchovnou, tělovýchovnou a odbornou činnost ve školách a školských zařízeních nacházejících se na území dnešního Libereckého kraje, nebo vztahující se z větší části k tomuto kraji.

K ocenění mohou být navrženi pedagogičtí pracovníci ze škol a školských zařízení, které mají sídlo na území Libereckého kraje.

III. kategorie - „Zásluhy o rozvoj školství v Libereckém kraji“

Ocenění osobnosti, které přímo aktivně nepůsobily ve školství, ale v rámci svého působení měly na vzdělávání, výchovu a rozvoj školství na místní nebo krajské úrovni výrazný vliv.

 

Kam a jak návrh podat?

Písemný návrh musí obsahovat: jméno a příjmení navrhovaného, délku jeho pedagogické praxe, pracoviště a kontaktní adresu navrhovaného, kategorii ocenění, konkrétní zdůvodnění návrhu, údaje o navrhovateli.

Ocenění nelze udělit "in memoriam". Navrhovaný může být navržen pouze do jedné kategorie.

Návrhy lze zasílat elektronicky i písemně (a souběžně i elektronicky) na adresu: Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajského úřadu Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2, do 14. ledna 2023 k rukám Bc. Markéty Peterkové, e-mail: marketa.peterkova@kraj-lbc.cz, případné dotazy k podání návrhů nebo akci je možno získat na tel: 485 226 235.

Využijte, prosím, doporučené struktury návrhu - najdete přílohou zprávy.

Prosíme o doručování návrhu ve formátu *doc (nikoliv *pdf), s textem potřebujeme dále pracovat. Děkujeme za pochopení.

Přílohy

formulář Návrh na ocenění pedagogického pracovníka u příležitosti Dne učitelů 2023
formulář Návrh na ocenění pedagogického pracovníka u příležitosti Dne učitelů 2023
13 kB
05. prosince 2022
Autor: Květa Šírová
Zpět na výpis
Bc. Květa Šírová

Administrátor portálu

 • Liberecký kraj
 • Krajský akční plán Libereckého kraje
 • Naplňování Krajského akčního plánu Libereckého kraje