Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Více informací
Přeskočit k hlavnímu obsahu

K příležitosti Světového dne vody 2024 vyhlásilo Ministerstvo zemědělství pro všechny žáky základních škol, nižších tříd víceletých gymnázií a pro žáky škol se speciálně vzdělávacími potřebami soutěž s názvem „Využití vody pro mír“ ve třech kategoriích: koláž, černobílá fotografie a obrázek.

Školy mohou díla svých žáků zasílat do 30. dubna. Cílem soutěže je, aby děti pochopily, že voda je obnovitelný, a přitom omezený, přírodní zdroj, se kterým je důležité šetrně hospodařit. Voda je základem života a její význam i nadále roste zejména v kontextu probíhajících klimatických změn. Světový den vody je každoroční oslavou, která upozorňuje na důležitost vody a slaví se z iniciativy Organizace spojených národů od roku 1992 na celém světě dne 22. března. Každý rok Ministerstvo zemědělství vodu představuje z jiného úhlu pohledu a v souladu s celosvětovým tématem. Pro letošní rok 2024 zvolilo Ministerstvo zemědělství název soutěže „Využití vody pro mír“, která volně vychází z oficiálního tématu „Water for peace.“

Ministerstvo zemědělství doporučuje, aby si nejdříve každá škola, jejíž žáci se budou chtít zúčastnit, vyhlásila soutěž v rámci školy, představila letošní téma a uspořádala vlastní výstavu soutěžních děl, na které budou vybrány tři nejlepší práce z každé kategorie (např. bodováním či tajným hlasováním). Vítězná díla pak najednou zašle na Ministerstvo zemědělství do 30. dubna. Zaslané práce projdou celorepublikovým kolem, ve kterém porota složená ze zástupců organizátora nominuje díla v každé kategorii a z nich pak následně určí tři vítězná. Nominovaná i vítězná díla budou zveřejněna na webu, facebooku a instagramu Ministerstva zemědělství a v Národním zemědělském muzeu.

Pravidla soutěže říkají, že každý žák může soutěžit pouze s jednou prací. Ke každé práci musí být čitelně uveden název díla, jméno a příjmení autora, jeho věk, třída, adresa školy, kraj, kontaktní e-mail učitele a musí k ní být připojeno prohlášení zákonného zástupce žáka.

Přesné zadání a pravidla soutěže naleznete na: https://eagri.cz/public/portal/-a38326---l7d41bAh/pravidla-souteze-vyuziti-vody-pro-mir?_linka=a555294

Všechny potřebné informace k soutěži naleznete na webových stránkách Ministerstva zemědělství: https://eagri.cz/public/portal/mze/voda/osveta-a-publikace/detska-soutez/rok-2024

Zpět na výpis
Bc. Květa Šírová

Administrátor portálu

  • Liberecký kraj
  • Krajský akční plán Libereckého kraje
  • Naplňování Krajského akčního plánu Libereckého kraje