Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Více informací
Přeskočit k hlavnímu obsahu

Ve čtvrtek 21.března uspořádala Střední odborná škola Liberec, Jablonecká 999 na akademické půdě Technické univerzity v Liberci 38. ročník soutěže v recitačním přednesu „Chrastavská sloka 2024“ pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
Do krásného a důstojného prostředí auly TUL se sjelo sedm základních a tři střední školy   s nebývale vysokým počet 75 žáků. V publiku pak držela palce víc jak stovka žáků-kamarádů ze zúčastněných škol. V úvodu promluvil  prof. Jan Picek, proděkan Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické. Z řad hostů byli mimo jiné přivítáni ředitel Krajského úřadu Libereckého kraje Mgr. René Havlík, doc. Petr Urbánek, JUDr. Bohumír Doležal-člen školské rady při SOŠ, bývalý ředitel VÚDM Chrastava a spoluzakladatel Chrastavské sloky Mgr. Zdeněk Pelda.  Z úst organizátorů zaznělo poděkování představitelům TUL a Nadaci Syner za podporu recitační soutěže. 
V průběhu dopoledne mělo zaplněné publikum možnost vyslechnout nejrůznější básně a úryvky z próz českých, ale i zahraničních autorů (např. od P. Šruta, V. Vysockého,  J. Seiferta, J. Žáčka, J. Skácela, J. Suchého, J. Vrchlického, H. Heineho…). Recitátoři byli hodnoceni ve čtyřech kategoriích porotou, ve které usedly Mgr. Helena Picková PhD., Mgr. Barbora Hodíková a Ing. Markéta Sochorová. Vedle paměťového zvládnutí textu se kladl důraz na recitaci s vyjádřením výrazu dané básně. Pro některé žáky byla největší překážkou tréma, se kterou se utkávali. Odměnou pak všem recitátorům bylo uznání publika v podobě potlesku.
„Básničky jsou o citu, o křehkosti, o smutku i radosti, když chcete sdílet své emoce můžete tak činit různými způsoby a prostředky, dnes zvítězily jednoznačně básně všech vystupujících,“ shodli se pořadatelé soutěže Mgr. M. Holinová s kolegou Mgr. P. Richterem. V každé kategorii odborná porota vybrala tři nejlepší recitátory, kteří byli zaslouženě odměněni vždy velkou sladkostí a knižní cenou.  První místa v jednotlivých kategoriích získali Jan Páv ZŠ a MŠ pro TP Liberec, Filip Tichý ZŠ a MŠ Kamenná Jablonec, Nikolas Kakur ZŠ a MŠ Kamenná Jablonec, Michal Dědek SOŠ Liberec. 

Zpět na výpis
Bc. Květa Šírová

Administrátor portálu

  • Liberecký kraj
  • Krajský akční plán Libereckého kraje
  • Naplňování Krajského akčního plánu Libereckého kraje