Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Více informací
Přeskočit k hlavnímu obsahu
Garantováno OŠMTS
klokan obrázek

Ve středu 12. října 2022 se uskuteční 17. ročník soutěže pro žáky 8. a 9. tříd základních škol (kategorie Kadet) a 1. a 2. ročníků středních škol (kategorie Junior) Přírodovědný klokan. Pořadatelem soutěže je Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UP v Olomouci.

Průběh soutěže je obdobný jako u v ČR dobře známého a zavedeného Matematického klokana. V každé kategorii je zadán soutěžícím jednorázový test matematických úloh s přesahem do zeměpisu, biologie a dalších oborů, který obsahuje 24 úloh, na jejichž řešení mají žáci 40 minut čistého času.

Zadání testů a podrobné informace k průběhu soutěže budou školám distribuovány elektronicky prostřednictvím kontaktní osoby pro Liberecký kraj - Eva Hodboďová, eva.hodbodova@kraj-lbc.cz.

Zpět na výpis
Bc. Květa Šírová

Administrátor portálu

  • Liberecký kraj
  • Krajský akční plán Libereckého kraje
  • Naplňování Krajského akčního plánu Libereckého kraje