Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Více informací
Přeskočit k hlavnímu obsahu
Garantováno OŠMTS
API 7880

V Oblastní galerii Liberec ocenili 23. listopadu hejtman Martin Půta a náměstek Dan Ramzer celoroční práci žáků základních a středních škol. Oceněno bylo 68 žáků ze 14 škol za výbornou reprezentaci Libereckého kraje v celostátních a mezinárodních soutěžích nebo za mimořádnou aktivitu v oblasti dobrovolnictví a charitativní činnosti. 
Žáci byli oceněni na základě nominace podané zástupci základních, středních a vyšších odborných škol se sídlem v Libereckém kraji, a to na základě dosažených výslednů v mezinárodních soutěžích a v celostátních kolech soutěží zveřejněných v Informativním seznamu soutěží a přehlídek Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro školní rok 2021/2022 a mimořádné aktivity v oblasti vzdělávání.

Žáci byli oceňování ve čtyřech kategoriích:

Kategorie A: umístění na 1. – 6. místě v celostátním kole soutěží, jejichž organizace zahrnuje školní, okresní, krajské a celostátní kolo a realizaci nižšího postupového kola, okresního a krajského, garantuje OŠMTS a současně jsou tyto soutěže obsahem projektu Libereckého kraje „Okresní a krajská kola soutěží v Libereckém kraji v roce 2022“.

Kategorie B: umístění na 1. – 6. místě v celostátním kole soutěží odborných znalostí a dovedností žáků. Do této kategorie jsou řazeny soutěže, jejichž realizace není garantována OŠMTS.  

Kategorie C: účast v mezinárodních soutěží všech typů – vědomostní, odborných znalostí a dovedností, sportovních, uměleckých.

Kategorie D: mimořádný počin – vývoj a inovace, dobrovolnictví, charitativní činnost.

Fotografie ze slavnostního předávání ocenění jsou ke stažení na odkazu: https://www.rajce.net/a18230428 po zadání přihlašovacích údajů: žáci, heslo 051222

Zpět na výpis
Bc. Květa Šírová

Administrátor portálu

  • Liberecký kraj
  • Krajský akční plán Libereckého kraje
  • Naplňování Krajského akčního plánu Libereckého kraje