Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Více informací
Přeskočit k hlavnímu obsahu
Garantováno OŠMTS
klokan levej

Výsledky celostátní soutěže Přírodovědný klokan 2023 uskutečněné 11. 10. 2023 za Liberecký kraj:

kategorie Kadet(žáci základní školy)

kategorie Junior (žáci střední školy)

Celkem se do obou kategorií zapojilo 2070 žáků základních a středních škol. Nejúspěšnějším řešitelům gratulujeme.

Přírodovědecká a Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci  organizují pro žáky 8. a 9. tříd základních škol a I. a II. ročníků středních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií další ročník soutěže Přírodvědný klokan. Celostátní kolo se uskuteční v termínu 11. 10. 2023. Průběh soutěže je obdobný jako u Matematického klokana, žáci řeší úlohy ve svých kmenových školách.

Školy, které mají zájem zapojit své žáky do soutěže, se mohou o zadání úloh přihlásit elektronicky již nyní na email eva.hodbodova@kraj-lbc.cz.

Zpět na výpis
Bc. Květa Šírová

Administrátor portálu

  • Liberecký kraj
  • Krajský akční plán Libereckého kraje
  • Naplňování Krajského akčního plánu Libereckého kraje