Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Více informací
Přeskočit k hlavnímu obsahu
Garantováno OŠMTS
brain-2062057 640

Oborové soutěže, jejichž okresní a krajská kola jsou ve školním roce 2023/2024 garantována a koordinována odborem školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajského úřadu Libereckého kraje. 

Aktualizace = upozornění:

Do 5. 2. 2024 prostřednictvím přihlašovacích formulářů (odkaz naleznete v souboru Přehled okresních kol pro okres Liberec) je možné přihlásit žáky ze škol spadajících do "okresu" Liberec do okresního kola Soutěže v anglickém jazyce, kategorie ZŠ/VG I. určené žákům 6. a 7. ročníků základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií a do kategorie ZŠ II, určené žákům 8. a 9. ročníků základních škol. Prostřednictvím přihlašovacích formulářů (odkazy naleznete v souboru Přehled krajských kol 2023/2024) je možné do 5. 2. 2024 přihlásit žáky do krajského kola Soutěže v anglickém jazyce kategorie VG II určené žákům 3. a 4. roč. osmiletých a 1. a 2. roč. šestiletých gymnázií, kategorie G určené žákům 1. až 3. roč. čryřletých gymnázií a kategorie SOŠ určené žákům 1. až 3. roč. středních škol. Do 10. 2. 2024  je možné přihlásit žáky do krajského kola Soutěže v německém jazyce, kategorie SŠ (žáci středních škol včetně gymnázií), ZŠ II (žáci 8. a 9. roč. základní školy) a VG II (žáci nižších roč. víceletých gymnázií).

Do 5. 2. 2024 je možné prostřednictvím přihlašovacích formulářů přihlásit žáky ze škol spadajících do "okresu" Liberec do okresního kola soutěže Zeměpisná olympiáda - odkazy: kategorie A, kategorie B, kategorie C. Kategorie D nemá okresní kolo, žáky 1. až 4. ročníků středních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií je možné přihlásit do 5. 2. 2024 přímo do krajského kola prostřednictvím formuláře.

Výsledky okresního kola Dějepisné olympiády v okrese Liberec ze dne 16. 1. 2024.

Výsledky krajského kola Chemické olympiády 2023/2024 kategorie Akategorie B uspořádané v učebnách a laboratořích Gymnázia a SOŠ pg v Liberci 1. 12. 2023, resp. 4. 1. 2024.

Přehled krajských kol 2023/2024V souboru naleznete termíny, podmínky a odkazy k přihlašování žáků do krajských kol soutěží. Dotazy k soutěžím směrujte na kontaktní osoby uvedené u příslušné soutěže nebo na krajského koordinátora: Eva Hodboďová, tel: 739 541 550, 485 226 635, emai: eva.hodbodova@kraj-lbc.cz.

Přehled okresních kol pro okres Liberec: V souboru naleznete termíny, podmínky a odkazy k přihlašování žáků do okresních kol soutěží. Dotazy k soutěžím směrujte na kontaktní osoby uvedené u příslušné soutěže. Dotazy k okresním soutěžím směrujte na kontaktní osoby uvedené u příslušné soutěže nebo na krajského koordinátora: Eva Hodboďová, tel: 739 541 550, 485 226 635, emai: eva.hodbodova@kraj-lbc.cz.

Přehled okresních kol pro okres Česká Lípa: V souboru naleznete termíny, postupové klíče a kontaktní osoby k soutěžím, jejichž okresní kolo pořádá Dům dětí a mládeže Libertin, Česká Lípa. Dotazy k soutěžím směrujte na kontaktní osoby pořadatele uvedené u příslušné soutěže.

Přehled okresních kol pro okres Semily: V souboru naleznete termíny, postupové klíče a kontaktní osoby k soutěžím, jejichž okresní kolo pořádá Středisko volného času dětí a mládeže, Semily. Dotazy k soutěžím směrujte na kontaktní osoby pořadatele uvedené u příslušné soutěže.

Chemická olympiáda (60. ročník) – 4. 1. 2024 se v prostorách Gymnázia a SOŠ pedagogické v Liberci uskuteční krajské kolo kategorie B. Veškeré potřebné informace k přihlášení žáků naleznete na stránkách olympiády.

Soutěž v cizích jazycích – Propozice_SCJ_2023_2024. V Libereckém kraji se uskuteční okresní kolo pouze v anglickém jazyce v kategoriích ZŠ/VG I. a  ZŠ II., ostatní kategorie mají jen krajské kolo. V dalších cizích jazycích budou soutěže probíhat jen v krajském kole.  Školní kola probíhají v režii příslušného pedagoga škol.

Biologická olympiáda – harmonogram postupových kol https://www.natur.cuni.cz/biologie/biologicka-olympiada/aktualni-rocnik. Zadání školních kol kategorií C a D bylo rozesláno na školy Libereckého kraje 20. 11. 2023.

Olympiáda v českém jazyce:  23. 11. 2023 bylo rozesláno na základní a střední školy Libereckého kraje zadání školního kola. V případě problému napište na email: eva.hodbodova@kraj-lbc.cz. (OČJ propozice 2023/2024)

Dějepisná olympiáda: 23. 11. 2023 bylo rozesláno na základní a střední školy Libereckého kraje zadání školního kola . V případě problému napište na email: eva.hodbodova@kraj-lbc.cz. (DěO propozice 2023_2024, požadavky na písemnou práci kategorie I (ZŠ), kategorie II (SŠ))

Soutěž v programování - propozice pro školní rok 2023/2024.

Matematická olympiáda – základní informace včetně zadání školních kol 73. ročníku jsou k dispozici na stránkách olympiády https://www.matematickaolympiada.cz/; https://www.matematickaolympiada.cz/mo-pro-zs/rocnik/73-rocnik), Termíny a propozice: pro základní školy - leták ZŠ, propozice ZŠ; pro střední školy - leták SŠpropozice SŠ.

Fyzikální olympiáda – základní informace http://fyzikalniolympiada.cz/terminy, https://fo.randovka.cz/. Zadání školních kol kategorií E,F,G jsou k dispozici na na fo.randovka.cz.

Zeměpisná olympiáda – propozice naleznete v souboru ZO_propozice 2023_2024. V propozicích jsou veškeré podrobnosti a detaily pro letošní ročník. Pokud nenastane žádná mimořádná situace, bude se ZO letos konat opět prezenčním způsobem, tj. klasický model, kdy jsou školní kola organizována jednotlivými školami (s možností využití centrálního zadání – vyučující, kteří mají o toto zájem se musejí nejpozději do 30. listopadu 2023 zaregistrovat vyplněním následujícího formuláře: https://forms.gle/aeKrgcTLdEosNiDGA). Další informace k aktuálnímu ročníku na webu Zeměpisné olympiády). 

Středoškolská odborná činnost - Propozice SOČ 2023_2024

Zpět na výpis
Bc. Květa Šírová

Administrátor portálu

  • Liberecký kraj
  • Krajský akční plán Libereckého kraje
  • Naplňování Krajského akčního plánu Libereckého kraje