Přeskočit k hlavnímu obsahu
Garantováno OŠMTS
20220626 190423

Pořadatelé sportovních akcí mezinárodního významu, které se budou v roce 2023 konat na území Libereckého kraje, mistrovství světa, mistrovství Evropy nebo světový pohár, si mohou požádat o poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje. Pro akce konané v roce 2023 tak musí učinit nejpozději do 30. 9. 2022.

„Chtěli bychom vyzvat pořadatele, kteří na území našeho kraje v roce 2023 plánují uskutečnit sportovní akci mezinárodního významu a budou na tuto akci žádat o peněžní podporu z rozpočtu Libereckého kraje, aby si žádost o poskytnutí dotace podali nejpozději do 30. září letošního roku,“ říká Dan Ramzer, náměstek hejtmana pro školství, mládež, tělovýchovu, sport a zaměstnanost. Formulář žádosti je k dispozici na dotačním webu Libereckého kraje zde.

„S podporou takové akce musíme počítat již při tvorbě rozpočtu kraje na další rok, proto potřebujeme informace mít nejpozději do konce září,“ vysvětluje náměstek.  

Podpora významných sportovních akcí a významných sportovních akcí mimořádné důležitosti konaných na území Libereckého kraje je jednou z priorit plánu rozvoje sportu. Stěžejního dokumentu, který určuje priority kraje v oblasti sportu na území Libereckého kraje schváleného Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 26. 4. 2022. 

„V loňském roce jsme takto podpořili například Mistrovství světa v orientačním běhu, které se konalo v červnu 2021 v Doksech nebo každoročně podporujeme největší závod běžeckého lyžování Jizerská 50,“ dodává náměstek. 

Bližší informace k žádostem poskytne vedoucí oddělení mládeže, sportu a zaměstnanosti Krajského úřadu Libereckého kraje Tomáš Pokorný (tel: 485 226 646, e-mail: tomas.pokorny@kraj-lbc.cz).

Zpět na výpis
Bc. Květa Šírová

Administrátor portálu

  • Liberecký kraj
  • Krajský akční plán Libereckého kraje
  • Naplňování Krajského akčního plánu Libereckého kraje