Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Více informací
Přeskočit k hlavnímu obsahu
Garantováno OŠMTS
včela

V areálu Ekocentra Oldřichov v Hájích proběhne v sobotu 20. května 2023 od 9.30 do 15.00 hod. sedmnáctý ročník akce.

Čeká vás seznámení s tím, co takové včelaření vlastně obnáší, včelařská poradna, možnost zakoupení včelích produktů a včelařských potřeb, pohádka divadla Rolnička a hlavně hravé včelařské učení pro děti.

„Krajský den včely je určen především pro rodiny s dětmi, které chtějí strávit příjemný den a proniknout do tajů včelaření. Pro děti bude letos připraven Kurz adepta včelaření, jehož prostřednictvím si hravě vyzkouší, co musí znát a umět mladý včelař. Součástí kurzu bude i pohled do úlu plného včel. Úspěšní absolventi včelařského učení budou zařazeni do slosování o drobné ceny,“ uvedl Vladimír Davídek, předseda Okresní organizace Českého svazu včelařů Liberec, která je společně se Střediskem ekologické výchovy Libereckého kraje a Libereckým krajem hlavním pořadatelem této tradiční akce.

Pokud o včelaření uvažujete, ale zatím jste se neodvážili, tak právě pro vás bude připraveno krátké povídání o včelaření pod názvem „Když můžu já, tak ty taky.“ Při příležitosti letošního Krajského Dne včely bude znovuotevřena hravá Včelí stezku. Tradiční součástí bude řada tematických her a tvůrčích dílniček pro děti.

„Opylovači jsou důležitou součástí přírody i udržitelného zemědělství. Tato akce podrobněji seznámí děti a celé rodiny s tím nejznámějším opylovačem, a to včelou. Jsem rád, že se kraj může podílet na organizaci takových akcí,“ doplnil Václav Židek, člen Rady Libereckého kraje, který nad konáním převzal záštitu.

Akce byla finančně podpořena z rozpočtu Libereckého kraje a je na ní vstup zdarma. 

Zpět na výpis
Bc. Květa Šírová

Administrátor portálu

  • Liberecký kraj
  • Krajský akční plán Libereckého kraje
  • Naplňování Krajského akčního plánu Libereckého kraje