Přeskočit k hlavnímu obsahu
Garantováno OŠMTS
psychohygiena

Liberecký kraj, odbor zdravotnictví ve spolupráci s odborem školství, mládeže, tělovýchovy a sportu, pořádá pro výchovné poradce středních škol/školní psychology praktický seminář na téma: redukce psychosomatických obtíží u žáků středních škol.

Kdy: v úterý 7. února 2023 od 12 do 18 hodin.

Kde: Krajský úřad Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, Liberec, 3. patro, místnost č. 326a.

Kapacita účastníků: 25

Seminář je zdarma.

Projekt psychohygieny u žáků středních škol je realizován v rámci programu Zdravotní politiky Libereckého kraje – programu dlouhodobého zlepšování zdravotního stavu obyvatel kraje. Jednou z mnoha aktivit jsou projekty podporující Zdravý start do života a zdraví mladých. Odborným garantem tohoto cíle je MUDr. Pavla Hromádková, praktický lékař pro děti a dorost. Projekt reaguje na narůstající problematiku psychosomatických potíží žáků základních a středních škol jako následek, mimo jiné, distanční výuky v době covidových restrikcí. Toto bylo vyhodnoceno jako velmi alarmující a hodné zřetele ze strany Libereckého kraje, proto se rozhodl spolupracovat s psycholožkou, která má bohaté zkušenosti

Úvodní workshop je určen školním psychologům/výchovným poradcům, kteří se chtějí dozvědět více o aktivitách ke zmírnění stresu žáků středních škol. Program je pojatý zážitkově, sami si na sobě vyzkouší způsob práce s různými technikami, abyste dále byli schopni dle uvážení vybrané techniky realizovat přímo na školách. Na tomto workshopu bude proveden hlubší průzkum potřeb a v návaznosti na další požadavky budou připraveny další např. dva nebo tři semináře pro menší skupiny buď na jednotlivých školách nebo v prostorách Krajského úřadu LK.

Workshop povede zkušená psycholožka doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D., jež se profesně věnuje pedagogicko-psychologické diagnostice, poradenství, koučinku a využití prožitku v edukačních a terapeutických postupech. Působí na katedře psychologie Pedagogické fakultě UK a VŠTVS PALESTRA (garant Poradenského centra), má rovněž zkušenosti z praxe – z Pedagogicko-psychologické poradny a jako školní psycholog na střední a vyšší odborné škole. Rovněž působila jako učitel specializované třídy na ZŠ. Odborný profil najdete ZDE.

Přihlášování na seminář je možné do naplnění kapacity, nejpozději však do 1. 2. 2023, a to prostřednictvím emailu: eva.kotkova@kraj-lbc.cz.

Po naplnění kapacity přihlašování uzavřeme a pěti nadlimitním pošleme informaci, že jsou náhradníky. V případě, že se nebudete moci zúčastnit, dejte nám vědět, abychom Vaše místo mohli nabídnout právě náhradníkům.

Kontaktní osoba: Eva Kotková (odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu), 485 226 231, eva.kotkova@kraj-lbc.cz.

 

 

 

Zpět na výpis
Bc. Květa Šírová

Administrátor portálu

  • Liberecký kraj
  • Krajský akční plán Libereckého kraje
  • Naplňování Krajského akčního plánu Libereckého kraje