Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Více informací
Přeskočit k hlavnímu obsahu

Řídicí orgán OP JAK zveřejňuje změnu výzvy č. 02_22_003 Šablony pro SŠ a VOŠ I spočívající v prodloužení termínu pro ukončení příjmu žádostí o podporu z původního 30. listopadu 2022, 14:00 na 31. ledna 2023, 14

Důvodem prodloužení termínu je umožnit předložení projektů co největšího počtu oprávněných žadatelů výzvy. V současné době čelí školy a školská zařízení navýšené agendě v podobě začleňování ukrajinských žáků do škol z důvodů dopadů války na Ukrajině a přetrvávajícím problémům v důsledku pandemie Covid-19, které se odrazily v psychických potížích žáků a zvýšených požadavcích na doučování. Výzva je jedním z účinných nástrojů, jak je možné dlouhodobé i aktuální problémy v oblasti vzdělávání řešit či využít možnosti zavedení inovativních vzdělávacích metod a prostředků do rozvoje vzdělávání.

Výzva se rovněž zaměřuje na podporu žáků s odlišným mateřským jazykem, která je potřebná právě pro možnost začleňování ukrajinských žáků do škol. Je tedy žádoucí, aby ve snaze zmírnit negativní následky dopadů války a pandemie Covid-19 bylo podpořeno co nejvíce subjektů škol a školských zařízení a ředitelé dostali co nejvíce prostoru pro možnost předložení žádosti o podporu.

Veškeré informace o výzvě jsou k dispozici ZDE.

Zpět na výpis
Bc. Květa Šírová

Administrátor portálu

  • Liberecký kraj
  • Krajský akční plán Libereckého kraje
  • Naplňování Krajského akčního plánu Libereckého kraje