Přeskočit k hlavnímu obsahu

Tato metodická příručka vznikla v rámci projektu KOMPETENCE 4.0 a je určena všem pedagogům, rodičům a přátelům školy, kteří si uvědomují, že škola musí nejen vzdělávat, ale i vychovávat a připravovat žáky na další profesní život po skončení studia.

Současný trh práce a podnikání klade na absolventy středních škol mnohem vyšší nároky, než tomu bylo dříve. Rychlý nástup 4. průmyslové revoluce a s tím spojené požadavky na ovládání hardwarového i softwarového vybavení, tradiční i nové soft a hard skills (schopnost prezentace, komunikační dovednosti, podnikatelské dovednosti a zkušenosti, přehled o průřezových nástrojích Průmyslu 4.0 apod.) mění i požadavky trhů práce a podnikání.

Projekt KOMPETENCE 4.0 se zabývá seznámením, výukou a tréninkem kompetencí žáků v oblasti podnikavosti a nastupujících trendů v rámci Průmyslu 4.0. 

Metodická příručka - učebnice KOMPETENCE 4.0 VE FIREMNÍM PROSTŘEDÍ je ke stažení na:

Elektronická verze v českém jazyce:

https://kompetence.trziste.org/wp-content/uploads/2022/07/Ucebnice_KOMPETENCE_4.0_CZ_verze1.0.pdf

Elektronická verze v polském jazyce:

https://kompetence.trziste.org/wp-content/uploads/2022/07/Podrecznik_KOMPETENCJE_4.0_PL_wersja1.0.pdf

 

21. července 2022
Autor: Květa Šírová
Zpět na výpis
Bc. Květa Šírová

Administrátor portálu

  • Liberecký kraj
  • Krajský akční plán Libereckého kraje
  • Naplňování Krajského akčního plánu Libereckého kraje