Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Více informací
Přeskočit k hlavnímu obsahu
Garantováno OŠMTS
uk 15

Pod níže přiloženými odkazy jsou k dispozici metodické materiály v českém jazyce a ukrajinském jazyce, které poskytují základní informace mladistvým z Ukrajiny ve věku 15+, kteří nejsou žáky střední školy, a to o výuce českého jazyka (i on-line formou), jak se stát žákem střední školy a také co dělat v případě nepřijetí do střední školy.

PODPORA MLADISTVÝCH CSPODPORA MLADISTVÝCH CS

PODPORA MLADISTVÝCH UKPODPORA MLADISTVÝCH UK

Zpět na výpis
Bc. Květa Šírová

Administrátor portálu

  • Liberecký kraj
  • Krajský akční plán Libereckého kraje
  • Naplňování Krajského akčního plánu Libereckého kraje