Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Více informací
Přeskočit k hlavnímu obsahu
Garantováno OŠMTS
classroom-g71e04c835 640

Základní informace

 • podat zkrácenou žádost v mimořádném termínu umožňuje zákon č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace (dále jen Lex Ukrajina)
 • zažádat o navýšení kapacity je možné pouze pro děti/žáky, kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině
 • platnost změny v rejstříku škol a školských zařízení (dále jen rejstřík) je omezena na dobu platnosti zákona č. 67/2022 Sb., a sice do 31. 3. 2023 (předpokládá se prodloužení)
 • po skončení platnosti zákona bude kapacita v rejstříku změněna zpět na původní hodnotu
 • na základě Lex Ukrajina (§ 7) není zapotřebí dokládat stanovisko KHS a stavebního úřadu
 • škola může dočasně poskytovat vzdělávání či školské služby i na jiném místě, které se nezapisuje do rejstříku
 • žádost se i v tomto případě posuzuje z hlediska souladu s dlouhodobými záměry

 

Postup pro podání mimořádné žádosti

 • o navýšení kapacity školy žádá její ředitel spolu se zřizovatelem
 • dokládá se:
  • průvodní dopis s odůvodněním (vlastní žádost)
  • souhlas zřizovatele
  • zkrácený formulář
 • odkaz na podrobný postup a zkrácený formulář zde
 • kompletní žádost zašlete krajskému úřadu:
  • buď datovou schránkou (s platnými elektronickými podpisy či konverzí dokumentu do elektronické podoby, NE skeny)
  • nebo v listinné podobě poštou (s ručními podpisy)

 

Pokud má být navýšená kapacita v rejstříku zachována i po skončení platnosti Lex Ukrajina, je zapotřebí podat novou žádost v řádném termínu (do 30. 9.) se všemi náležitostmi!

 

Snížení kapacity

 • nelze snižovat kapacitu školy v mimořádném termínu
 • žádost na snížení kapacity lze podat pouze v řádném termínu (do 30. 9. s účinností od následujícího školního roku)
 • žádost musí mít veškeré náležitosti dle školského zákona

 

Poznámka:

Přijímat děti/žáky (včetně uprchlíků z Ukrajiny) lze pouze do výše kapacity školy ke dni vydání rozhodnutí. Případně je možné přerušit správní řízení o přijetí ke vzdělávání do doby rozhodnutí o navýšení kapacity.

Zpět na výpis
Bc. Květa Šírová

Administrátor portálu

 • Liberecký kraj
 • Krajský akční plán Libereckého kraje
 • Naplňování Krajského akčního plánu Libereckého kraje