Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Více informací
Přeskočit k hlavnímu obsahu
Garantováno OŠMTS
envelope-1829488 1280

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podává všem žadatelům o přezkoumání výsledku hodnocení jejich didaktického testu konaného v rámci společné části maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období 2023 informace o způsobu podávání a vyřizování jejich žádostí.

I v tomto zkušebním období se žádosti žadatelů o přezkoumání zkoušky konané formou didaktického testu podávají na adresu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na formuláři, který je k dispozici v příloze níže.

Přílohy

Informace pro žadatele o přezkoumání didaktických testů podzim 2023

Formulář žádosti o přezkum DT

Žádosti o přezkoumání zkoušek konaných v rámci profilové části maturitní zkoušky žadatelé podávají místně příslušnému krajskému úřadu, v případě kraje Hlavní město Praha pak Magistrátu hlavního města Prahy, na formuláři k tomu určeném, který je k dispozici ZDE.

Zpět na výpis
Bc. Květa Šírová

Administrátor portálu

  • Liberecký kraj
  • Krajský akční plán Libereckého kraje
  • Naplňování Krajského akčního plánu Libereckého kraje