Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Více informací
Přeskočit k hlavnímu obsahu
Garantováno OŠMTS
laptop-1839876 960 720

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje v souladu s ustanovením § 171 odst. 1 školského zákona, pokusné ověřování zaměřené na možnost uznávání Advanced Placement zkoušek v rámci profilové části maturitní zkoušky. Základním cílem pokusného ověřování je prověřit účelnost uznávání AP zkoušek a zjistit možnosti a podmínky, za jakých lze účelně novelizací školského zákona a prováděcí vyhlášky č. 177/2009 Sb., část profilové zkoušky, nebo celou profilovou zkoušku nahradit výsledkem složené AP zkoušky (zkoušek), doložené mezinárodně uznávaným certifikátem (certifikáty).  

Pokusné ověřování bude probíhat od 1. září 2022 do 30. září 2024. Žádost o zařazení do pokusného ověřování se zasílá vždy do 30. června předcházejícího školnímu roku, ve kterém bude pokusné ověřování ve škole realizováno, do datové schránky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, odboru 22, ID vidaawt. Povinnou součástí žádosti je příloha 1 a 2.

Pokud školy mají o zařazení do pokusného ověřování pro školní rok 2022/2023 zájem, musí přihlášku zaslat do 30. 6. 2022.

Žáci maturitního ročníku škol zařazených do pokusného ověřování pak musí nejpozději do 31. března 2023 předložit řediteli školy žádost o nahrazení a příslušný mezinárodně uznávaný certifikát nebo certifikáty dle podmínek vyhlášení profilových maturitních zkoušek ředitelem školy. Certifikátem/certifikáty bude moci být nahrazena část profilové maturitní zkoušky nebo celá zkouška.

Vyhlášení pokusného ověřování zaměřeného na uznávání Advanced Placement zkoušek

Další informace naleznete zde.

Zpět na výpis
Bc. Květa Šírová

Administrátor portálu

  • Liberecký kraj
  • Krajský akční plán Libereckého kraje
  • Naplňování Krajského akčního plánu Libereckého kraje