Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Více informací
Přeskočit k hlavnímu obsahu
Garantováno OŠMTS
DSC06492

Další, letos již 16. ročník veletrhu EDUCA WEEK Liberec 2022 proběhne ve dnech 10. – 16. října. Největší veletrh vzdělávání a pracovních příležitostí severních Čech se i po několika letech konání stále rozrůstá. Návštěvníkům přináší nejrůznější aktuality, novinky a inovace v oblasti vzdělávání a pracovních příležitostí, a to nejen v našem regionu, ale i jeho širokém okolí.

„Letošní veletrh EDUCA WEEK svým rozsahem i obsahem překračuje hranice kraje, a to nejen počtem prezentovaných firem a škol. Nabídka pracovních pozic bude letos rekordní. Stejně tak zájem o EDUCA VISIT, tedy prezentaci pracovních pozic a procesů přímo ve firmách, můžeme prohlásit už nyní za enormní. Potvrzuje se nám, že sázka na celý týden zaměřený na témata práce, zaměstnanost a vzdělání se vyplatila. To vše okoření několik exkluzivních seminářů a konferencí s osobnostmi ze světa businessu a vzdělání a další programy,“ prozradil za pořadatele veletrhu Lukáš Přinda, jednatel společnosti SFM Liberec s.r.o.

Veletrh je rozdělen do několika sekcí, které společně vytváří bohatý program pro návštěvníky všech věkových i společenských kategorií – prezentace středních škol a zaměstnavatelů EDUCA EXPO, novinka EDUCA EVENT, sekce věnované dětem EDUCA KIDS a EDUCA VISIT a v neposlední řadě EDUCA ONLINE.

„Krajská pobočka Úřadu práce České republiky v Liberci tradičně podporuje veletrh EDUCA EXPO, kde i v letošním roce představíme služby, které poskytuje Úřad práce ČR prostřednictvím Informačních a poradenských středisek všem občanům. Zaměříme poradenství nejen na mladé návštěvníky EDUCA EXPO, ale také jejich rodiče nebo pedagogy. Žákům, kteří se rozhodují o svém dalším studiu a svém budoucím uplatnění, bude k dispozici poradenství k volbě povolání, testovací programy, mnoho užitečných informací a zkušení kariéroví poradci“ doplňuje nabídku Krajské pobočky Úřadu práce ČR v Liberci Pavel Dymokurský.

Tradiční EDUCA EXPO představí střední, vyšší i odborné školy a zaměstnavatele nejen ze severních Čech. Přehlídka škol a zaměstnavatelů se uskuteční od 13. do 15. října v Home Credit Areně. Do programu EDUCA EXPO je zahrnuto i několik obohacujících aktivit a novinek, jako jsou přednášky, workshopy, soutěže nebo kariérní poradenství. Aktuálně je na EDUCA EXPO přihlášeno 54 škol a 45 firem a institucí.

„Jsem rád, že se na tomto veletrhu, který má již dlouhou tradici, stále více propojuje oblast vzdělávání s trhem práce. Chtěl bych popřát všem účastníkům, aby si letošní ročník co nejvíce užili. Pevně věřím, že si zájemci rozšíří své obzory a pochopí, že vzdělání není jen otázkou školní docházky, ale je to celoživotní proces, díky němuž člověk zraje, vyvíjí se a posouvá náš svět stále kupředu,“ dodal Dan Ramzer, náměstek hejtmana pro školství, mládež, tělovýchovu, sport a zaměstnanost.

Novinkou letošního ročníku je kategorie EDUCA EVENT, která nabízí nejen vzdělávací, ale i odborný program a propojuje širokou a odbornou veřejnost. V průběhu celého týdne budou pořádány přednášky, konference a workshopy na různá témata především z oblasti vzdělávání a osobnostního rozvoje. Mezi programem najdete například přednášku „Etiketa ve zkratce“, věnující se společenské etiketě, která se bude konat v budově G Technické univerzity v Liberci 11. října od 19:00 a povede ji známý mistr etikety, pan Ladislav Špaček nebo EDUconferenci pro veřejnost s atraktivními řečníky ze světa businessu jako je Jan Madzia, vicepresident TRCZ, Jan Vokurka, zakladatel Kitl s.r.o., Pavel Egrt, Operations Manager v Lear Corporation Ostrov u Stříbra a další.

Dále konference DIGITÁLNÍ rEVOLUCE pro pedagogy a zástupce škol se bude věnovat změnám, které přináší revize RVP v informatické oblasti a digitalizaci školního vzdělávacího programu. Bude pořádána 10. října od 8:00 do 17:00 v Home Credit Areně a ZŠ Lesní. EDUconference na téma „Za horizonty komfortu“ je věnována všem, kteří se zajímají o seberozvoj. Několik řečníků skrze vlastní příběhy návštěvníkům poradí jak na profesní i osobní úspěch. EDUconference začíná 13. října ve 13:00 v Home Credit Areně. 

„Moc mě těší, že se pořadatelé každoročně snaží přijít vždy s něčím novým, a zvyšují již tak skvělou úroveň celé akce. Děkuji jim za jejich pracovní nasazení a oddanost. Jsem rád, že se do této akce zapojily organizace zřízené Libereckým krajem. Považuji za důležité propojení výrobní a vzdělávací sféry, což ve svém důsledku vede i k lepšímu životu v regionu. Veletrh je úspěšný a já pevně věřím, že i letos uspokojí co nejvíce školáků a uchazečů o zaměstnaní,“ uvedl hejtman Libereckého kraje Martin Půta.

Jednou z hlavních snah kategorie EDUCA KIDS je hravou formou vzbudit zájem o vzdělávání u dětí.  Jde o způsob, jak zábavnou vzdělávací formou nabídnout program pro děti a celé rodiny. Na programu se podílí několik významných organizací, např. Krajská vědecká knihovna v Liberci, Zoo Liberec nebo centrum iQLANDIA. Do EDUCA KIDS se zapojila i okolní města, např. Česká Lípa nebo Hrádek nad Nisou, která též přichystala na týden vzdělávání pro děti doprovodný zábavně vzdělávací program. 

Pro žáky druhého stupně ZŠ, kteří se rozhodují, jakou střední školu vybrat a rádi by navštívili vybrané firmy a poznali tak uplatnění v praxi, je připravena kategorie EDUCA VISIT, která bude probíhat od 10. do 14. října.

Od 1. října 2022 do 1. března 2023 bude vše důležité a zajímavé prezentováno v prostředí EDUCA ONLINE na webových stránkách www.educaliberec.cz. V průběhu pěti měsíců budou publikovány veškeré informace a novinky týkající se nejen EDUCA WEEK. Zároveň bude k dispozici online katalog jednotlivých firem a škol, aby žáci 8. a 9. tříd měli kam nahlédnout, až se budou rozhodovat o výběru střední školy. Nově je EDUCA WEEK také na platformách Instagram a LinkedIn.

Zpět na výpis
Bc. Květa Šírová

Administrátor portálu

  • Liberecký kraj
  • Krajský akční plán Libereckého kraje
  • Naplňování Krajského akčního plánu Libereckého kraje