Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Více informací
Přeskočit k hlavnímu obsahu
Garantováno OŠMTS
výkaz

Sběr dat výkazů P 1-04 podle stavu k 31. 3. 2023.  Termín pro odeslání těchto výkazů správnímu úřadu je 15. 4. 2023. 
 

Výkaz sestavují všechny školy a školská zařízení v regionálním školství zřizované MŠMT, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí, dále registrovanými církvemi a náboženskými společnostmi nebo jinou právnickou nebo fyzickou osobou, zapsané do rejstříku škol a školských zařízení, jejichž činnosti vykonává táž právnická osoba.

Oddíly II. a V. vyplňují všechny organizace. Oddíly I., III. a VII. a IX. vyplňují jen organizace, které vyplácejí plat podle § 109 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

 

 DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ K VÝKAZU P 1-04 PRO ROK 2023

- mzdové prostředky vyplacené za aktivity v rámci Národního plánu doučování (dále jen NPD) za období leden až srpen 2023, které musí být zajišťovány pouze v rámci dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a které jsou financované z Národního plánu obnovy (dále jen NPO) (Next Generation EU), se uvádějí v ukazatelích OPPP ze státního rozpočtu vč. ESF a NPO (ř. 0122) a Ostatní osobní náklady (ř. 0123). Přestože se jedná o finanční podporu z EU, nelze zahrnovat pod ESF ani ostatní zdroje!

- další aktivity a výzvy (kromě NPD) realizované od 1. 1. 2023 a financované z NPO se uvádějí v ukazatelích „ze státního rozpočtu vč. ESF a NPO“. Nejedná se o ESF ani ostatní zdroje. Bude-li se jednat o dohodu mimo pracovní poměr, uvádějí se v odpovídajících ukazatelích OPPP (OON). V případě pracovního poměru (pracovní smlouvy) v odpovídajících ukazatelích průměrný evidenční počet přepočtený (úvazek) a platy zaměstnanců,

- od 1. 1. 2023 se navíc budou NPO/NPD sledovat v samostatných ukazatelích, týkajících se pouze NPO/NPD, v novém oddíle IX., jehož struktura je podobná struktuře oddílu VII. Oddíl IX. vyplňují pouze organizace, které vyplácejí plat dle § 109 odst. 3 zákoníku práce a jejich mzdové prostředky jsou přímo financované pouze z kapitoly SR 333 NPO /NPD,

- minimální mzda pro rok 2023 činí 17 300 Kč (103,80/hodinu).

https://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/statistika-skolstvi/p-1-04-ctvrtletni-vykaz-o-zamestnancich-a-mzdovych

Přílohy

mp P104 23
mp P104 23
289 kB
P1 dodatky 1Q 2023
P1 dodatky 1Q 2023
249 kB
PAM mv2023
PAM mv2023
258 kB
forP123
forP123
186 kB
Projekty vyjmuté ze mzdové regulace 1 Q 23
Projekty vyjmuté ze mzdové regulace 1 Q 23
214 kB
Zpět na výpis
Bc. Květa Šírová

Administrátor portálu

  • Liberecký kraj
  • Krajský akční plán Libereckého kraje
  • Naplňování Krajského akčního plánu Libereckého kraje