Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Více informací
Přeskočit k hlavnímu obsahu
Garantováno OŠMTS
výkaz

Byl zahájen sběr výkazů P 1-04 o zaměstnancích a mzdových prostředcích za období leden - červen/2022. Školy/školská zařízení by měly odeslat tyto výkazy příslušnému správnímu úřadu nejpozději do
15. 7. 2022. V písemné verzi nebo datovou schránkou se zaručeným elektr. podpisem prosím zaslat do konce měsíce července 2022.

Každá organizace vyplňuje za sledované období jeden formulář P 1-04, přičemž
- oddíl II. a V. vyplňují všechny organizace (oddíl II. se vyplňuje pouze k 31. 12. 2022),
- oddíl I. a III. vyplňují pouze organizace, které vyplácejí svým zaměstnancům plat (§ 109, odst. 3, zákoníku práce),
- oddíl VII. vyplňují pouze organizace, které vyplácejí svým zaměstnancům platy nebo OPPP z projektů ESF, které jsou vyjmuté z limitů mzdové  regulace a financované z kapitoly 333.

Důležitá upozornění k výkazu P1-04 pro rok 2022

- mzdové prostředky vyplacené za aktivity v rámci Národního plánu doučování (realizace leden až srpen 2022) budou zajišťovány pouze v rámci dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Jsou financované z Národního plánu obnovy (Next Generation EU). Vykazují se v ukazateli OPPP (ř. 0128 z ostatních zdrojů). Jejich výše se bude uvádět bez odvodů zaměstnavatele

- minimální mzda pro rok 2022 činí 16 200 Kč/ 96,40 za hodinu

-mzdové prostředky z výzev "adaptační aktivity Ukrajina" (adaptační skupiny pro děti cizince migrující z Ukrajiny 2022, jazykové kurzy pro děti cizince migrující z Ukrajiny 2022( budou vykázány jako prostředky státního rozpočtu (nejedná se o prostředky z Národního plánu obnovy).

Přílohy

mp P104 22 (2)
mp P104 22 (2)
276 kB
PAM mv2022
PAM mv2022
273 kB
P1 dodatky 2Q 2022
P1 dodatky 2Q 2022
281 kB
stru P104 22 (1)
stru P104 22 (1)
136 kB
form P104 22-2 (1)
form P104 22-2 (1)
180 kB
Zpět na výpis
Bc. Květa Šírová

Administrátor portálu

  • Liberecký kraj
  • Krajský akční plán Libereckého kraje
  • Naplňování Krajského akčního plánu Libereckého kraje