Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Více informací
Přeskočit k hlavnímu obsahu
Garantováno OŠMTS
jak se zachovat

CO MOHOU UDĚLAT ŠKOLY PRO OKAMŽITÉ ZVÝŠENÍ SVÉ BEZPEČNOSTI:

 1. Nastavit, a hlavně dodržovat svá REŽIMOVÁ OPATŘENÍ. To jsou ty pokyny ředitele, k zavírání různých dveří, které každá škola má stanovené. V době mimo příchodu/odchodu žáků do/ze školy mít budovu zavřenou a vést přehled i o všech návštěvách a lidech, kteří se pohybují v prostorech školy třeba při pronájmech tělocvičny.
 2. VYŠKOLIT (INFORMOVAT) PEDAGOGICKÉ I NEPEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY na postupy, jak se chovat při nebezpečných situacích: Nadrilovat s nimi postup UTEČ – SCHOVEJ SE – BOJUJ/INFORMUJ (viz. příručka v příloze). Informovat je jakým způsobem mají poskytovat žákům/studentům informace o možných hrozbách a jakým způsobem je na různá nebezpečí škola připravena.
 1. Prověřit systém KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ a seznamu SPOJENÍ. Každá škola by měla mít zpracovaný bezpečnostní plán, včetně kroků a opatření, jak postupovat v případě různých bezpečnostních krizí. Je potřeba takové plány pravidelně aktualizovat, včetně plánů spojení.

Jaký by měl být další postup zvýšení bezpečnosti školy:

 1. Provést BEZPEČNOSTNÍ AUDIT. Audit Vám provedou bezpečnostní odborníci. Pozn. Toho pravého poznáte podle toho, jak Vám odpoví na otázku, kolik auditů a na kterých školách již provedl.
 1. Zpracujte nebo si nechte zpracovat ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ DOKUMENTACI, kterou by škola měla mít a seznamte s ní všechny vaše pracovníky.
 1. Proveďte PRAKTICKÝ NÁCVIK na jednání při nebezpečných situacích se všemi pedagogickými i nepedagogickými pracovníky. Zařaďte praktické nácviky do pravidelného seznamu školení Vašich zaměstnanců. Vše se musí po čase zopakovat. Existuje řada firem, které pro Vás praktický nácvik zorganizují.
 2. Připravte si PLÁN BUDOVÁNÍ BEZPEČNOSTNÍ RESILIENCE ŠKOLY a nechte ho odsouhlasit Vašim zřizovatelem. Plán potřebných opatření a investic Vám vyplyne z bezpečnostního auditu. Nebojte se bezpečnostní technologie. Není potřeba hned nakupovat detekční rámy. Existují bezpečnostní technologie, které jsou nyní již cenově dostupnější a které Vám hodně pomohou.
 1. Prověřte POŽÁRNÍ EVAKUAČNÍ PLÁNY školy. Naplánujte i alternativní únikové trasy a pravidelně je i se žáky/studenty nacvičujte.
 1. NENACVIČUJTE S DĚTMI postup UTEČ – SCHOVEJ SE – BOJUJ/INFORMUJ. Nácviky jsou důležité především pro dospělé, aby oni sami se dokázali uklidnit a smysluplně a bezpečně jednat.

V současné době odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Libereckého kraje realizuje vlastní tříletý projekt na systematické proškolování dalších škol a školských zařízení zřizovaných Libereckým krajem včetně jednoduchých metodických návodů k běžnému použití a nácviky pedagogických i nepedagogických pracovníků ve smyslu strategie „Uteč, schovej se, bojuj“, a to postupně od škol s vyššími bezpečnostními riziky ke školám s riziky menšími.

V rámci projektu vznikl také bezpečnostní manuál, který jednoduchým a názorným zpracováním provází základními postupy strategie Uteč, schovej se, bojuj, který naleznete v příloze zprávy.

O důležitosti tématu ochrany měkkých cílů a nutnosti zajištění bezpečnosti škol včetně pravidelného vzdělávání všech zaměstnanců jsou školy a školská zařízení seznamováni při metodických poradách jak odborem školství, tak přizvanými zástupci Krajského ředitelství Policie ČR.

Přílohy

pruvodce-jak-se-zachovat-v-nouzovych-situacich SKOLY
pruvodce-jak-se-zachovat-v-nouzovych-situacich SKOLY
3 MB
Zpět na výpis
Bc. Květa Šírová

Administrátor portálu

 • Liberecký kraj
 • Krajský akční plán Libereckého kraje
 • Naplňování Krajského akčního plánu Libereckého kraje